Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Miksi uudistus tehdään?

Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille.

Merialueille nykyinen merikarttojen ja väylien vertaustaso on teoreettinen keskivesi (MW (Mean Water) / MSL (Mean Sea Level)). Tämä taso on aikariippuvainen eli referenssitaso siirtyy kiinteään maankuoreen nähden maannousun ja merivedenpinnan yleisen nousun erotuksen verran. Merikartoilla esitettävillä syvyysaineistoilla ja väylätiedoilla ei ole ollut yhtenäistä nollatasoa ja merialueella karttojen nollatasot ovat poikenneet toisistaan.

Siirtymällä N2000-järjestelmään vähennetään käytettävien vertaustasojen määrä yhteen hyvin määriteltyyn. Kaikki merikartoilla esitettävä syvyys- ja väylätieto tulevat olemaan samassa maankuoreen sidotussa järjestelmässä. Tämä tulee selkiyttämään nykyistä, keskivesikäsitteen ja maannousun yhteisvaikutuksen ymmärtämisen kannalta hankalaksi osoittautunutta järjestelmää.

Lisätietoa maankohoamisesta ja merenpinnan nousun vaikutuksista Suomen rannikolla löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki) ja  Ilmasto-oppaasta (Ulkoinen linkki).