Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Väylien käytön ohjeistaminen

Traficom vahvistaa kullekin yleiselle kulkuväylälle mitoitussyväyksen ja haraussyvyyden. Mitoitussyväys tarkoittaa sitä suunniteltua syväystä, jolla väylän mitoitusalus voi normaalisti käyttää väylää, mutta josta voi olosuhteiden salliessa poiketa.

Traficom vahvistaa väyläpäätöksellään kullekin yleiselle kulkuväylälle mitoitussyväyksen ja haraussyvyyden. Väylien käytön ohjeistus tarkentaa yleisen kulkuväylän navigoitavuuteen, mitoitukseen ja merkintään liittyvien tietojen käytännön soveltamista ja esitystapaa merikartoilla ja merenkulkujulkaisuissa.

Väylien käyttö perustuu niiden mitoitukseen. On suositeltavaa käyttää väyliä niiden mitoituksen mukaisesti, mutta tapauskohtaisesti varavettä voi hyödyntää, mikäli on varmistuttu riittävästä kölivarasta. Mikäli väylää halutaan käyttää mitoituksesta poikkeavalla tavalla, tulee aluksen antaa ilmoitus väylän käytöstä. Menettelystä on julkaistu ohjeistus, joka kattaa seuraavat aiheet:

  • vastuun jakautuminen väyliä käytettäessä
  • väylätiedon esitys merikartoilla ja merenkulun julkaisuissa
  • väylistä annetun (mitoitus) tiedon hyödyntäminen käytännön merenkulussa
  • erityisiä reittisuunnitteluun liittyviä vaatimuksia tietyissä tilanteissa 
  • väylien käyttöön liittyviä ilmoituskäytäntöjä, osana meriliikenteen valvontaa

Merenkulun kannalta oleelliset väylätiedot esitetään merikartoilla ja merenkulkujulkaisuissa. Muutoksista tiedotetaan Tiedonantoina merenkulkijoille (TM). Väylänpitäjä vastaa väylästä ja varmistetuista vesisyvyyksistä (haraussyvyys) sekä väyliä koskevien tietojen toimittamisesta Traficomille tietojärjestelmiin tallentamista varten.

Väylän mitoitussyväys ei takaa, että alus, jonka syväys ei ylitä väylälle ilmoitettua, vedenkorkeudella korjattua mitoitussyväystä, voisi kaikissa olosuhteissa tai kaikilla nopeuksilla käyttää väylää turvallisesti ilman pohjakosketusriskiä. Aluksen käyttämän syväyksen arviointi ja määrittäminen ovat aina päällikön vastuulla.

Väylien käyttöä tarkennetaan Liikenne- ja viestintäviraston alla olevissa ohjeissa. 

Päivitetty