Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vesikulkuneuvon valmistajalle

Vesikulkuneuvon valmistajalle on asetettu erilaisia velvoitteita riippuen rakennettavan kulkuneuvon käyttötarkoituksesta ja ominaisuuksista.

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu vesikulkuneuvo

Huvivenedirektiivi ja huvivenelaki koskevat urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja huviveneitä ja vesiskoottereita.

Huvivene on vene, jonka rungon pituus on 2,5 metristä 24 metriin, sen tyypistä tai käyttövoimasta riippumatta.

Vesiskootteri on alle 4 metriä pitkä vesikulkuneuvo, jossa on vesisuihkulla varustettu moottori ja jossa henkilöt seisovat, istuvat tai ovat polvillaan rungon päällä, eivät sen sisällä.

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu vesikulkuneuvo täytyy CE-merkitä  (Ulkoinen linkki)ennen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista. CE-merkintään liittyen on olemassa joitakin poikkeuksia, jotka on lueteltu huvivenelaissa ja -direktiivissä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi (CE-sertifiointi)

CE-merkintä voidaan kiinnittää, kun vesikulkuneuvon on todettu täyttävän huvivenelaissa asetetut vaatimukset. Sen toteamiseksi on useita menettelytapoja, jotka on kuvattu huvivenelaissa ja -määräyksessä. Valmistajan on myös laadittava vaatimustenmukaisuuden vakuutus ja omistajan käsikirja. Suomessa nämä dokumentit tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

Vesikulkuneuvon rakentajana voit useissa tapauksissa tehdä itse vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin sinun on tehtävä vaadittavat testit ja laadittava huvivenedirektiivin mukainen tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Jos et halua tai osaa tehdä arviointia itse, voit käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta. Arviointi voidaan teettää myös osittain tai kokonaan huvivenedirektiivin mukaisella ilmoitetulla laitoksella.

Olemme julkaisseet oppaan, jossa kuvataan CE-sertifiointiprosessia ja siihen liittyviä menettelyitä ja asetettuja vaatimuksia. Oppaan voi pyytää osoitteesta veneilytarkastajat@traficom.fi .

Niin kutsuttuja harmonisoituja standardeja käyttämällä voidaan osoittaa vesikulkuneuvon täyttävän huvivenedirektiivissä asetetut vaatimukset. Huomaa, että standardeista tulee jatkuvasti uusia versioita ja valmistajan on aina käytettävä viimeisintä voimassa olevaa versiota. EU:n komissio ylläpitää luetteloa (Ulkoinen linkki)huvivenedirektiiviin harmonisoiduista standardeista.

 

Valmistajan tunnus

Vesikulkuneuvon valmistajana sinun on haettava koko EU/ETA-alueella voimassa oleva valmistajan tunnus (MIC = Manufacturer Identification Code), jonka Suomessa myöntää Traficom. Tunnuksen myöntäminen maksaa 380 euroa.

Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai veneilytarkastajat@traficom.fi . Voit myös lähettää sen postitse, osoite on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Hakemuksessa vaadittavat tiedot ovat

  • valmistajan nimi, yhtiömuoto, osoite ja y-tunnus (yksityishenkilöllä henkilötunnus)
  • hakemuksen allekirjoittajan tiedot ja asema (jos kyseessä on yritys)
  • yhteystiedot, johon viranomaisen yhteydenotot osoitetaan
  • valmistettavien vesikulkuneuvojen tyyppi/tyypit ja materiaali(t)
  • tuotannon aloitusajankohta
  • ehdotus kolmen merkin pituisesta valmistajatunnuksesta (MIC). Tunnus ei saa sisältää numeroita 0 tai 1
  • selvitys siitä, miten vaatimustenmukaisuuden arviointi aiotaan tehdä (osittain/kokonaan itse/konsultin avulla/ilmoitettua laitosta käyttäen) sekä mahdollisten konsulttien tai ilmoitetun laitoksen tiedot.

Hakemuksen liitteenä tulee olla

  • kaupparekisteriote (ei yksityishenkilöllä). Valmistajan kotipaikka tulee olla Suomessa.
  • kirjallinen vakuutus siitä, että valmistajalla ei ole voimassa olevaa valmistajatunnusta