Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom valvoo merenkulun turvalaitteiden, vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamista ja niiden ylläpitoa sekä antaa merenkulun turvalaitteita, vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita koskevia tarkempia määräyksiä.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väylänpitäjä ja väylien ulkopuolisilla alueilla kunta. Poikkeuksena on rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun suuntamerkkeineen asettaminen, josta vastaa rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja. 

Alla olevassa määräyksessä Traficom antaa tarkemmat määräykset toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta koskien vesiliikennemerkin ja valo-opasteen sijoittamista paikannustietoineen, tarkemmat määräykset vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoituksesta, väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja valo-opasteiden opasteyhdistelmien käytöstä sekä tarkemmat määräykset vesistössä tai sen yli kulkevien johtojen, kaapelien ja muiden vastaavien rakennelmien ja laitteiden merkitsemisestä. Lisäksi Traficom antaa tällä määräyksellä tarkemmat määräykset vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkitsemisestä.

Ilmoita vesiliikennemerkin asennuksesta-, muutoksesta- tai poistosta

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen. Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen poistosta tai muutoksesta on myös ilmoitettava. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.

Päivitetty