Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luvan hakeminen VIRVE-radiolaitteistolla varustetulle rautatiekalustolle

VIRVE-radiolaitteisto takaa turvallisen ja suojatun viestinnän toteutumisen raideliikenteessä. Alla olevien ohjeiden avulla haet helposti lupaa VIRVE-radiolaitteistolla varustetulle rautatiekalustolle.

VIRVE-viranomaisverkossa toteutetaan suojattu ja turvallinen viestintä rautatieliikenteen eri toimijoiden välillä, joten se on olennainen osa myös liikkuvan kaluston varustusta. VIRVE on TETRA-teknologiaan perustuva viestintäverkko, jolla tuotetaan korotetun turvallisuus- ja varautumistason radioviestintäpalveluja viranomaisten ja luvan saaneiden yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijoiden yhteiskäyttöön. VIRVE-radiolaitteilla hoidetaan tällä hetkellä myös junaturvallisuuteen liittyvää liikenneviestintä liikkuvan kaluston ja liikenteenohjauksen välillä, joten laiteasennukset on tehtävä huomioiden laitteiden turvallinen käyttö sekä laitteiden mahdolliset vaikutukset kalustoyksikön muihin järjestelmiin.

Asiakas voi tehdä vapaaehtoisen esiselvityksen One Stop Shop -järjestelmässä (OSS). Esiselvitys ja myöhemmin hakemus tulee tehdä Komission täytäntöönpanosäädöksen 545/2018 (Ulkoinen linkki) (liikkuvan kaluston hyväksynnän käytännön järjestelyt) mukaisesti. Esiselvityksessä selvitetään tekniset muutokset ja kytketään ne voimassa olevaan sääntelyyn.

Virve-radiopuhelimen asennus vaatii antennikaapelimittauksen sekä antennin kunnon mittaamisen. Antennikaapelimittauksessa mitataan kaluston antennipiiri laajalla taajuusalueella, joka voi olla suurempi kuin mille itse antenni on tarkoitettu. Mittauksessa arvioidaan heijastumismittaustulos kaapelin pituuden funktiona. Antennin kunnon mittauksessa on puolestaan oletuksena, että antennikaapeli on kokonaisuutena kunnossa ja siitä tulevat heijastukset ovat merkittävästi alhaisemmat kuin itse antennista tuleva heijastus. Tällä tavalla antennikaapeli ei aiheuta merkittävää virhettä antennista tulevaan heijastukseen, kun antennista tuleva heijastus mitataan taajuuden funktiona.

Asennustarkastus suoritetaan tarkastuslomakkeen (RU5606 W) mukaisesti, ja sen suorittaa Traficomin tai nimetyn laitoksen (DeBo) tarkastaja. Tämä tarkastus jakaantuu asennus- ja käyttöönottotarkastukseen. Huomioitavia seikkoja ovat antenninmittausten lisäksi esimerkiksi päätelaitteiden silmämääräinen tarkastus, sähköiset kytkennät, laitteen käynnistys, puheluyhteyksien tarkastus sekä liittymälaitteiden tarkastus. Asiakkaan on itse tilattava kaikki vaaditut tarkastukset.

Ohjeita hakuprosessiin:

Päivitetty