Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen ympäristöasiat

Raideliikenteen ympäristöasiat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii monella tasolla raideliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin kotimaassa, EU-tasolla kuin globaalistikin.

Kaupunkiraideliikenteen ympäristöasiat

Kaupunkiraideliikenne on sekä liikennöinti- että energiakustannuksiltaan ekologinen tapa kuljettaa ihmisiä kaupungeissa, ja siten ympäristöystävällinen valinta matkojen taittamiseen.

Kalustoon liittyvät melukysymykset

Rautatieliikenteestä sekä rautatien rakenteista aiheutuu melua ja tärinää. Meluhaitoilta suojaa EU-tason keskeinen säädös, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annettu direktiivi 2002/49/EY.