Rautatielääkäreille ja -psykologeille

Rautatielääkäreiden koulutus

Traficom järjestää rautatielääkäreille peruskoulutuksen 20.11.2019. Koulutuspaikka: Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom (Kumpulantie 11, 00520 Helsinki). Rautatielääkäriksi hakevalta edellytetään, että hakija 1) on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on rajoittamaton oikeus itsenäisesti harjoittaa lääkärin ammattia ja oikeus toimia työterveyshuollon erikoislääkärinä tai muuna tehtävään soveltuvana erikoislääkärinä (esim. yleislääketieteen, sisätautien, kardiologian tai neurologian erikoislääkäri); 2) osaa tunnistaa ja huomioida liikkuvan kaluston kuljettajien tehtäviin ja työympäristöön liittyviä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuusriskejä; sekä 3) hallitsee Liikenteen turvallisuusviraston antamat ohjeet liikkuvan kaluston kuljettajien terveys- ja toimintakykyvaatimuksista.
Lääkäri