Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenneyrittäjätutkinnon tavoitteena on varmistaa tavara- tai linja-autoliikenteen yrittäjäksi tai liikenteestä vastaavaksi aikovan riittävä ammattitaito kuljetusalan elinkeinonharjoittamista varten.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää tiekuljetusten elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavat liikenneluvat. Ammatillinen pätevyys on yksi kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä.

Liikenneyrittäjän ammattitaidon osoittavan tutkinnon sisältö ja hyväksymiskriteerit määräytyvät EU-lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä.

Liikenneyrittäjätutkinnon suorittaminen

Liikenneyrittäjätutkinto suoritetaan sähköisessä koejärjestelmässä Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajan Ajovarman toimipisteissä. Aika tutkinnon suorittamiseen varataan suoraan Ajovarman kautta. Liikenneyrittäjätutkinto löytyy Ajovarman ajanvarauksesta "Ammattikuljettajat" -kategoriasta.

Liikenneyrittäjätutkinto

Liikenneyrittäjätutkinto koostuu kahdesta osakokeesta; Osakoe 1 ja Osakoe 2.

 • Tavaraliikenneyrittäjätutkinto on hyväksytty, 
  • kun tavaraliikenneyrittäjäkokeen osakoe 1 ja osakoe 2 on suoritettu hyväksytysti.
 • Henkilöliikenneyrittäjätutkinto on hyväksytty,
  • kun henkilöliikenneyrittäjäkokeen osakoe 1 ja osakoe 2 on suoritettu hyväksytysti.

Osakokeiden suoritusjärjestys on vapaa ja osakokeita ei tarvitse suorittaa saman vuorokauden aikana. Hyväksytyn osakokeen tulos on voimassa 5 vuotta.

 • Liikenneyrittäjätutkinnon suorituskielet ovat suomi tai ruotsi.
 • Liikenneyrittäjätutkinnossa on kiellettyä käyttää tulkkia.

Liikenneyrittäjätutkintoon pääsyn edellytyksenä on vakituinen asuinpaikka Suomessa tai vakituinen työpaikka Suomessa.

Tutkintorakenne

Liikenneyrittäjätutkinnon osakokeissa sallittu materiaali ja apuvälineet

Liikenneyrittäjätutkinnon kaikissa osakokeissa on sallittua käyttää painetussa muodossa olevaa sanakirjaa.

Liikenneyrittäjätutkinnon osakokeessa 2 on sallittua käyttää sanakirjan lisäksi myös laskinta. Laskin ei saa olla älykäs laskin, jossa on käyttöjärjestelmä. Mobiililaite ei voi toimia laskimena tutkinnossa.

Liikenneyrittäjätutkinnossa ei saa käyttää muistiinpanovälineitä eikä mobiililaitteita.

Näin valmistaudut tutkintoon

Yksityiset koulutustahot järjestävät tutkintoon valmistavaa vapaaehtoista koulutusta.

Itseopiskeluun soveltuva materiaali:

 • SKAL ry:n Kuljetusyrittäjäksi -kirjasarja (2 kirjaa)
 • JAMK:n Tavaraliikenneyrittäjä -kirja
 • JAMK:n ja Kuljetusturvan eLYK-oppimisympäristö

Liikenneyrittäjätutkinnon aihepiirit

Tutkinto kysymyksien aihepiirit perustuvat Euroopan Parlamentin ja Neuvoston antamaan asetukseen (1071/2009) maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä.

Liikenneyrittäjätutkintotodistuksen hakeminen

Liikennelupahakemusta varten ei tarvita enää fyysistä liikenneyrittäjätutkintotodistusta. Tieto hyväksytysti suoritetusta tavara- tai henkilöliikenneyrittäjätutkinnosta kirjautuu Liikenne- ja viestintäviraston järjestelmiin, josta liikennelupa-käsittelijät tarkistavat liikennelupahakemukseen merkityn liikenteestä vastaavan henkilön ammatillisen pätevyyden. Liikennelupahakemukseen riittää, kun täyttää liikenteestä vastaavan henkilön nimen ja hyväksytyn tutkinnon suorituspäivämäärän.

Liikenneyrittäjätutkintotodistuksen voi silti tilata itselleen, jos on suorittanut hyväksytysti liikenneyrittäjätutkinnon. Tutkintotodistuksen hinta on 50 euroa.

Tee vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi  ja merkitse sähköpostin aiheeksi:

Liikenneyrittäjätodistuksen hakeminen/05.03.119 - Hakijan Nimi.

Lisää hakemukseen seuraavat tiedot:

 • Hakijan koko nimi
 • Liikenneyrittäjätutkinnon suorituspäivämäärä
 • Syntymäpaikkakunta ja syntymäaika

Lisätietoa saat tarvittaessa: ammattiliikenne (at) traficom.fi

Päivitetty