Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Huviveneiden markkinavalvonta

Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatettavat huviveneet ovat vaatimustenmukaisia eli täyttävät huvivenelain vaatimukset. Tavoitteena on edistää veneilyturvallisuutta.

Miten markkinavalvontaa suoritetaan?

Valvonta on riskiperusteista ja kohdentuu huvivenelain mukaisiin tuotteisiin (esimerkiksi veneisiin) sekä niiden valmistajiin, maahantuojiin ja jälleenmyyjiin. Valvonta pyritään kohdistamaan korkeimpiin turvallisuusriskeihin. Ennaltaehkäisevää valvontaa tehdään esimerkiksi venealan toimijoiden tiloissa riskiarvioinnin perusteella. Lisäksi valvontaa tehdään omien havaintojen, ilmoitusten tai virka-apupyyntöjen perusteella. Olemme huviveneiden osalta myös osallistuneet Euroopan komission osarahoittamaan JAHARP-markkinavalvontaprojektiin, jonka tulokset on julkaistaan PROSAFEn verkkosivuilla. (Ulkoinen linkki)

Mitä keinoja markkinavalvontaviranomaisella on käytössään?

Markkinavalvontaviranomaisena Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi ryhtyä huvivenelain, markkinavalvontalain, EU:n markkinavalvonta-asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin havaitessaan markkinoilla puutteellisia, vaaraa aiheuttavia tai vaatimustenvastaisia tuotteita. Jos markkinoilla oleva tuote todetaan vaatimustenvastaiseksi, Traficom voi kieltää esimerkiksi tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen tai käyttöön ottamisen ja vaatia tuotteiden korjaamista tai poistamista markkinoilta.

Mitä tuotteita Traficom markkinavalvontaviranomaisena valvoo?

 • Huviveneet
 • Vesiskootterit
 • Puolivalmiit huviveneet ja vesiskootterit
 • Vesikulkuneuvojen moottorien pakokaasu- ja melupäästöt
 • Huvivenelain mukaiset varusteet:
  • bensiinikäyttöisten sisämoottoreiden ja sisäperämoottoreiden sekä bensiinitankkitilojen kipinäsuojatut varusteet
  • suojalaitteet, jotka estävät perämoottorin käynnistämisen vaihteen ollessa päällä
  • ruorirattaita, ohjausmekanismeja ja kaapelijärjestelmiä
  • polttoainesäiliöitä, jotka on tarkoitettu kiinteitä järjestelmiä varten, ja polttoaineletkuja
  • esivalmistettuja kansiluukkuja ja valoventtiilejä
Päivitetty