Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kun annat veneen, vesiskootterin, kajakin, kanootin, SUP-laudan tai muun vesikulkuneuvon vuokralle, tulee sinun huomioida useampi seikka. Kertaa tästä ohjeesta, miten vuokraus ja vesillä liikkuminen sujuvat turvallisesti.

Vuokralle antajan lakisääteinen vastuu on määritelty vesiliikennelaissa (782/2019). Sen mukaan et saa vuokrata vesikulkuneuvoa sellaiselle henkilölle, jolla ei ole siihen edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa. 

Sinun tulee myös huolehtia siitä, että vesikulkuneuvo on luovutushetkellä kyseiselle vesialueelle ja sen olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.  Lisäksi sinun on huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvon vastaanottajalle on annettu riittävä opastus sen turvalliseen käyttöön.

Jos vesikulkuneuvo annetaan vuokralle osana ohjattua ohjelma- tai elämyspalvelua, toimintaa säätelee myös kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), jota Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo. Vesillä tapahtuvat ohjelma- ja elämyspalvelut edellyttävät pääsääntöisesti turvallisuusasiakirjan laatimista. Tukes on antanut tarkempia ohjeita muun muassa melonta- ja koskenlaskupalveluista.

Lue alta, mitä kaikkea sinun tulee ottaa huomioon, kun annat vesikulkuneuvon vuokralle.

1. Varmista vuokraajan ikä, kyky ja taito

 • Tarkista ja kirjaa vuokraajan henkilötiedot, erityisesti ikä. 

  Rekisteröityä moottorivenettä saa ohjailla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiailta vuokraajilta on suositeltavaa selvittää huoltajan suostumus (esim. SUP-lauta-, kanoottivuokraus). Suositeltavaa on vuokrata moottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja vain täysi-ikäisille. 

 • Arvioi toimintakyky. 

  Muistuta, että alkoholi ja veneily eivät kuulu yhteen! Vesiliikenteen promilleraja on 1,0. 

 • Määritä varustevaatimukset sekä kaluston soveltuvuus eri olosuhteisiin ja eri tasoisille käyttäjille. 

  Ohjeista pukeutumaan ja varustautumaan olosuhteiden mukaan. Huomioithan veden kylmyyden erityisesti melontalajeissa. 

  On suositeltavaa, että vesikulkuneuvon vuokrauksen yhteydessä tarjotaan jokaiselle kelluntapukineet. Kelluntapukineet tulee valita käyttötarkoituksen mukaan (Ulkoinen linkki) ja niiden tulee olla oikean kokoiset. Varmista, että asiakkaat osaavat pukea kelluntapukineet oikein. 

  Suosittele uimataidottomalle pelastusliivejä. Kajakkien, purje- ja SUP-lautojen vuokraamista suositellaan vain uimataitoisille. 

 • Selvitä vuokraajan ajo- ja vesiliikennekokemus sekä kalustotuntemus. 

  Myös verkon kautta tapahtuvassa vuokrauksessa tulee varmistua vuokraajan riittävästä iästä, kyvystä ja taidosta. Vuokrattavan vesikulkuneuvon luovutus tulisi aina tapahtua kasvotusten, jolloin näistä voidaan varmistua.

  Moottori-, purjevene- sekä vesiskootterivuokraajan kokemus

  Selvitä, onko vuokraajalla veneilykoulutusta, esimerkiksi navigointitutkintoja. Selvitä lisäksi, kuinka paljon hänellä on veneilykokemusta sekä millaisissa vesistöissä ja millaisilla veneillä hän on veneillyt. Veneilytaidon voi helpoiten todeta esimerkiksi kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla. Osana perehdytystä ja asiakkaan osaamisen varmistamiseksi on suositeltavaa tehdä koeajo. 

  Kanoottien, purje- ja SUP-lautojen sekä soutuveneiden vuokraajan kokemus

  Selvitä, millainen kokemus ja osaaminen vuokraajalla on. Arvioi ja varmista tarvittaessa käytännössä kykeneekö vuokraaja toimimaan turvallisesti vallitsevissa olosuhteissa vuokrattavalla kalustolla.

2. Opasta vesikulkuneuvon turvalliseen käyttöön

 • Kerro vesikulkuneuvon päällikön vastuu (Ulkoinen linkki)sta. 
 • Käy läpi väistämissäännöt vesillä (Ulkoinen linkki)
 • Opasta ympäristön huomioimisessa (jätteet, melu, aallonmuodostus).
 • Kerro, miten toimia hätätilanteessa (meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000, sisävesillä 112)
 • Jaa paikallistuntemusta sekä tietoa alueen mahdollisista poikkeusolosuhteista, esim. rajoitusalueet (HUOM. nopeusrajoitukset ovat km/h, vaikka vesikulkuneuvojen nopeus esitetään yleensä solmuina)
 • Ohjeista asianmukaisista ja ajantasaisista merikartoista. Vuokralle antaja vastaa tarvittavien karttojen saatavuudesta vuokraustilanteessa.
 • Opasta reittisuunnittelussa.   Ohjeista kertomaan myös läheisille, minne olet menossa ja milloin palaat.
 • Opasta huomioimaan sääolosuhteet.
 • Kerro vesikulkuneuvon varusteista ja niiden turvallisesta käytöstä (, ks. tarkemmin taulukko alla) 
 • Ohjeista melonta- ja soutukulkuneuvoja sekä purjelautoja vuokrattaessa pysymään poissa väyläalueilta sekä vähintään alukseen nousu, poistuminen ja rantautuminen, oikea melonta-, soutu- tai purjehdustekniikka ja toiminta kaaduttaessa.
 • Mikäli vesikulkuneuvossa on meri-VHF-radiopuhelin, varmista että käyttäjällä on asianmukainen meriradioliikenteen pätevyystodistus. Tämä koskee myös käsi-VHF-radiopuhelimia. Vuokranantajan on myös huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvolla on aluksen radiolupa, jossa meriradiolähettimet on mainittu.
 • Myös meriteiden sääntöjen mukaisesta valojen käytöstä tulee ohjeistaa.

Vesikulkuneuvossa oltavat varusteet ja turvallisen käyttöön opastaminen

Lue vesikulkuneuvojen lainmukaisesta varustuksesta (Ulkoinen linkki)

Moottori-/purjeveneVesiskootteriMuut vesikulkuneuvot (purje- ja SUP-laudat, kanootit, soutuveneet ym.)
Pelastusliivit, merkinantolaite, hätäkatkaisin, polttoainejärjestelmä, palon sammuttimet ja muu mittaristoPelastusliivit, merkinantolaite, hätäkatkaisin, polttoainejärjestelmä, palon sammuttimet ja muu mittaristoKelluntapukine ja merkinantolaite (pilli), tyhjennysväline tarvittaessa
Köydet, veneen kuormaus, veneen/moottorin lukitusLukitus 
Trimmit, moottorin hallintalaitteet, lepuuttajat ja kulkusyvyyden varmistaminen  
KiinnityspisteetVesiskootterin hinaus ja sillä hinaaminenVesikulkuneuvosta riippuen esim. kansiköydet, kantokahvat ja karkuremmi
Vedestä ylösnousun opastusVedestä ylösnousun opastusToiminta kaatumistilanteessa
Puhelimen kosteuden suojausPuhelimen kosteuden suojausPuhelimen kosteuden suojaus
Mahdollisen keittimen, lieden tai lämmittimen käyttö  
Purjeveneen osalta purjeiden köysistö  

3. Tee kirjallinen sopimus

Huolehdi, että sopimukseen kirjataan seuraavat asiat:

 • vuokranantajan ja vuokraajan henkilötiedot
 • vuokraamisen aloitus- ja päättymisajankohta (paikka, päivämäärä, kellonaika)
 • vuokrattavan vesikulkuneuvon kunto ennen vuokrausta (kunto, polttoaine, siisteys)
 • vuokraukseen liittyvät vakuutusturva
 • vesikulkuneuvon käyttötarkoitus (esimerkiksi vesihiihto ym.)
 • omat yhteystiedot ja ilmoitusrutiinit ongelmatilanteissa
 • ohje palautteen antamiseksi (esim. vesikulkuneuvon kunto, varusteet, käyttö, opastus)
 • allekirjoitus

Sopimukseen kannattaa myös kirjata kuinka vuokraajan osaaminen on varmistettu sekä kuinka häntä on opastettu. 

Viranomaisvalvonta

Vesiliikennelain mukaiset valvovat viranomaiset eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat vesikulkuneuvojen vuokrausta. Tukes valvoo ohjelma- ja elämyspalveluita.

Päivitetty