Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tietosuojaselosteet

Traficomin tietosuojaselosteet

Traficom pitää liikenneasioiden rekisteriä liikenteen lupien ja muiden oikeuksien myöntämiseksi ja valvomiseksi, liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, liikennevälineiden ja niihin liittyvän verotuksen ja kiinnitysten yksilöimiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, liikkumispalveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan (omadata) perustuvien palveluiden edistämiseksi, liikenteen viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja kansainvälisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisekseen.

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi.

Traficom pitää rekisteriä nimetyistä katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-tarkastajista täyttääkseen lakisääteiset velvollisuudet koskien aluksen katsastuksia,
tarkastuksia, aluksenmittausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Traficomin toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Traficom pitää ajantasaista luetteloa tieturvallisuusarvioijan pätevyyden saaneista henkilöistä ja pätevyyden voimassaolosta.

Traficomin keräämiä tietoja käytetään ilmailusta aiheutuneiden häiriöiden (esim. melu, alueen käyttö, aiheutunut vahinko) selvittämiseen, viranomaisen puuttumista edellyttävän ilmailutoiminnan tunnistamiseen sekä ilmailutoiminnan yleiseen valvontaan.

NAP-liikkumispalvelukatalogi (www.finap.fi (Ulkoinen linkki)) on Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämä tekninen palvelu, johon liikkumispalveluiden tarjoajien tulee toimittaa tietoja digitaalisista olennaisten tietojen koneluettavista rajapinnoistaan. Tietojen toimittaminen palveluun vaatii rekisteröitymisen. Liikenne- ja viestintävirasto käsittelee henkilötietoja NAP-palvelun ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon NAP-palveluun rekisteröityneiden palveluntarjoajien kanssa sekä lähettääkseen mahdollisia NAP-palvelua koskevia viranomaistiedotteita. Näitä yhteystietoja ei julkaista NAP-palvelussa.

Suomen kansallinen verkkotunnuspääte on .fi ja siitä vastaa Traficom. Fi-verkkotunnusten välittämistä ja käyttämistä ohjataan kansallisella lainsäädännöllä.

Traficomilla on digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun laissa säädetty velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Liikenteen Oma asiointi -palvelun tarkoituksena on täyttää edellä mainittu laissa säädetty velvoite digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työn vuorovaikutuksessa esimerkiksi työpajoihin ilmoittautumisen ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Traficomin Sopimustietojen hallintarekisteriin keräämiä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kumppanien kanssa.

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen osa-alueisiin liittyen.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työhön osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi projektiryhmän kokousten ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työssä toteutettavissa haastatteluissa ja lisätietopyynnöissä. Puitesopimuskonsultti toteuttaa vuorovaikutuksen Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti solmupisteiden matkustajapalveluiden ja matkustajainformaation palvelutason kuvaamisen yhteydessä. Lopullisesta kuvamateriaalista mahdolliset henkilötiedot anonymisoidaan. 

Älyliikenteen ja automaation ajankohtaiset -ryhmä on tähän teemaan liittyvä tiedonvaihdon avoin foorumi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää ryhmälle sähköpostitse tietoa älyliikenteen ja automaation ajankohtaisista asioista. 

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu väliaikaisesti verkossa toteutettavassa kyselytutkimuksessa. Kysely toteutetaan IRO Research Oy:n kyselytutkimusalustalla. 

Traficomin turvasähköpostijärjestelmä mahdollistaa vahvasti salattujen turvasähköpostien lähettämisen Traficomin ja asiakkaiden välillä. Henkilötietoja kerätään turvasähköpostien tietoturvallisuuden takaamiseksi ja vastaanottajan todentamisen mahdollistamiseksi.

 

Henkilötietoja käsitellään EU:n matkustajien oikeuksia koskevissa asioissa Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficom) lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi.

Traficomin toimeksiannosta IROResearch Oy selvittää kuluttajilta heidän viestintäpalvelujen käyttöään, digilaitteiden omistamista sekä tietoturvaan liittyviä asioita. Tutkimuksen tiedonkeruu tapahtuu elo-lokakuun 2022 aikana puhelimitse.

Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Virkoja ja tehtäviä voivat hakea viraston ulkopuoliset sekä viraston sisäiset hakijat. Traficom julkaisee avoimet virat Valtiolle.fi palvelussa, joka on pääasiallinen kanava, jota kautta hakemukset jätetään. Hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa postitse kirjaamoon.

Traficomin uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Traficomin eri uutiskirjeiden tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen,

Traficomin tilaisuuksien tietosuojaselosteet

Traficom järjestää heinäkuussa 2022 Suomi Areenan yhteydessä sidosryhmätilaisuuden. Tilaisuuteen ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään tilaisuudesta muistuttamiseen, osallistujien nimikorttien tuottamiseen, palautteen keräämiseen sekä tilaisuuden materiaalin lähettämiseen jälkikäteen.

Henkilötietoja käsitellään alla yksilöityjen tukien myöntämiseksi ja valvomiseksi. Kyseessä olevien tukien myöntäminen on Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteinen tehtävä.

Henkilötietoja käsitellään myös tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedot tukien maantieteellisestä jakaumasta, käytetyistä tukimääristä, tuella hankituista ajoneuvoista tai muusta tukiprosessista). Lisäksi tietoja käsitellään hankintatuen vaikutuksia kuvaavan seurantaraportin laatimiseksi.

Webropol-kyselyiden tietosuojaselosteet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyrkii kehittämään toimintaansa luomalla tilannekuvaa päätösten toimeenpanosta ja löytämään kehityskohteita Traficomin viranomaisohjaukseen ja -valvontaan.
Osana kehitystyötä virasto kartoittaa sidosryhmien kokemuksia olemassa olevista käytänteistä ja odotuksista tulevaisuuden toimintatapoihin ja palveluihin. Kysely toteutetaan kesän 2022 aikana.

 

Kyselyn avulla kartoitetaan raideliikenteen sidosryhmien edustajien näkemyksiä Traficomin raideliikenteen verkkosivujen käytettävyyteen liittyen. Kysely toteutetaan kesän 2022 aikana.

Traficom kartoittaa tiekuljetusalan sidosryhmien edustajien näkemyksiä ammattikuljettajien riittävyydestä ja osaamistasosta kehittämisen taustatiedoksi keväällä 2022.

5G Momentumin toteuttaa kyselyn 5G-käyttöönoton etenemisestä.

Traficom kerää asiakaspalautetta verkkopalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä varten keväällä 2022.

Webinaari- ja webcasting-palvelujen hankinnan asiakastyytyväisyyskysely.

Kyselyllä kerätään kokemuksia ja palautetta Traficomin tarjoaman Verkkotietopiste.fi -palvelun eri toiminnoista sekä kehitysideoita palvelusta. Kysely on tarkoitettu palvelua käyttäville verkkotoimijoille. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

Tapahtumajärjestjäpalvelujen hankinnan asiakastyytyväisyyskysely.