Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tietosuojaselosteet

Traficomin tietosuojaselosteet

Traficom pitää liikenneasioiden rekisteriä liikenteen lupien ja muiden oikeuksien myöntämiseksi ja valvomiseksi, liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, liikennevälineiden ja niihin liittyvän verotuksen ja kiinnitysten yksilöimiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, liikkumispalveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan (omadata) perustuvien palveluiden edistämiseksi, liikenteen viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja kansainvälisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisekseen.

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi.

Traficom pitää rekisteriä nimetyistä katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-tarkastajista täyttääkseen lakisääteiset velvollisuudet koskien aluksen katsastuksia,
tarkastuksia, aluksenmittausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Traficomin toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Traficom pitää ajantasaista luetteloa tieturvallisuusarvioijan pätevyyden saaneista henkilöistä ja pätevyyden voimassaolosta.

Traficomin keräämiä tietoja käytetään ilmailusta aiheutuneiden häiriöiden (esim. melu, alueen käyttö, aiheutunut vahinko) selvittämiseen, viranomaisen puuttumista edellyttävän ilmailutoiminnan tunnistamiseen sekä ilmailutoiminnan yleiseen valvontaan.

NAP-liikkumispalvelukatalogi (www.finap.fi (Ulkoinen linkki)) on Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämä tekninen palvelu, johon liikkumispalveluiden tarjoajien tulee toimittaa tietoja digitaalisista olennaisten tietojen koneluettavista rajapinnoistaan. Tietojen toimittaminen palveluun vaatii rekisteröitymisen. Liikenne- ja viestintävirasto käsittelee henkilötietoja NAP-palvelun ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon NAP-palveluun rekisteröityneiden palveluntarjoajien kanssa sekä lähettääkseen mahdollisia NAP-palvelua koskevia viranomaistiedotteita. Näitä yhteystietoja ei julkaista NAP-palvelussa.

Suomen kansallinen verkkotunnuspääte on .fi ja siitä vastaa Traficom. Fi-verkkotunnusten välittämistä ja käyttämistä ohjataan kansallisella lainsäädännöllä.

Traficomilla on digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun laissa säädetty velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Liikenteen Oma asiointi -palvelun tarkoituksena on täyttää edellä mainittu laissa säädetty velvoite digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työn vuorovaikutuksessa esimerkiksi työpajoihin ilmoittautumisen ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Traficomin Sopimustietojen hallintarekisteriin keräämiä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kumppanien kanssa.

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen osa-alueisiin liittyen.

Traficomin uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Traficomin eri uutiskirjeiden tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen,

Traficomin tilaisuuksien tietosuojaselosteet