Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Terveyttä ja hyvinvointia

Kohti kokonaisvaltaisesti turvallisempaa liikennettä

Kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden edistäminen kuuluu Traficomin perustehtäviin. Keväällä 2022 valmistuneen valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian 2022-2026 toteutus aloitettiin vuoden aikana. Tavoitteena on nollavisio, eli että kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä vuoteen 2050 mennessä. Jos mittarina käytetään liikennekuolemia, vuosi 2022 oli ennätyksellisen turvallinen, sillä tieliikenteessä kuoli ensimmäisen kerran alle 200 henkilöä sitten vuoden 1941. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan. Liikenneturvallisuusstrategiaa toteuttavana toimenpiteenä perustettu mikroliikkumisen verkosto on Traficomin johdolla koonnut laajasti eri tahoja kehittämään mikroliikkumisen, kuten sähköpotkulautojen, turvallisuutta. Liikenneturvallisuutta edistettiin myös tiedonjaon kautta. Traficomin asiantuntijat pitivät koulutuksia lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille ajoterveydestä ja sen arvioinnista. Tietoa liikenneturvallisuudesta jaettiin myös alan messuilla, Traficom Live -tilaisuudessa sosiaalisessa mediassa, Tieto.Traficom.fi (Ulkoinen linkki)-verkkosivustolla ja mediassa.

Kyberturvallisuus kuuluu kaikille

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen keskeinen tehtävä on viestintäverkkojen toimintavarmuuden ja tietoturvan varmistaminen. Kyberturvallisuuskeskus tukee organisaatioita kyberturvallisuuden varmistamisessa ja opastaa kaikenikäisiä verkon käyttäjiä kohti parempaa tietoturvaa. Kyberturvallisuuskeskus ja Digi- ja väestötietovirasto kartoittivat vuonna 2022 haavoittuvuuksia kuntien ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden julkisessa verkossa sijaitsevissa järjestelmissä ja digitaalisissa palveluissa. Hankkeen lopputuloksena kunnat ja sote-toimijat saivat ajantasaista tietoa palveluidensa haavoittuvuuksista ja pystyivät tekemään korjauksia palveluissa sekä siten parantamaan niiden turvallisuutta. Tietoturvasetelin eli tietoturvan kehittämisen tuen haku Traficomilta avautui vuoden 2022 loppupuolella. Tietoturvaseteliä voivat hakea yhteiskunnan toimivuudelle kriittiset yritykset eli niin sanotut huoltovarmuuskriittiset yritykset. Tavoitteena on nostaa yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Esimerkkejä toteutetuista viestintäkampanjoista olivat esimerkiksi Älyä ostoksiin -kampanja, jonka tarkoituksena oli lisätä kuluttajien tietoa älylaitteisiin liittyvistä tietoturva-asioista, ja lokakuussa toteutettu Euroopan kyberturvallisuuskuukausi (European Cyber Security Month, ECSM), jonka pääteemoina olivat tietojenkalastelu ja kiristyshaittaohjelmat. Vuonna 2022 lanseerattiin myös uusi Kyberturvallisuuden viikkokatsaus.                           

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen

Päivitetty