Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kohti kokonaisvaltaisesti turvallisempaa liikennettä

Liikenteen turvallisuuden edistäminen on yksi Traficomin keskeisistä tehtävistä paitsi tieliikenteessä myös ilmailussa sekä raide- ja vesiliikenteessä. 

Traficom teki vuonna 2023 tutkimuksen moottoripyörien ja mopojen kunnosta ja liikenneturvallisuudesta. Tutkimuksen osana poliisi ja Traficom tekivät yhteistyössä mopojen ja moottoripyörien teknisen kunnon valvontaa. Valvonnassa tarkastettiin 25 mopoa ja 47 moottoripyörää. Tarkastetuista mopoista noin puolet oli viritettyjä. 

Mikroliikkumisen verkoston perustaminen on yksi liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteistä. Traficom on vuodesta 2022 koordinoinut verkoston toimintaa. Verkosto kokoontui viisi kertaa vuonna 2023. Verkostossa on jäseninä viranomaisia, kuntia, sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Kokoukset painottuvat sähköpotkulautailun turvallisuutta koskevaan tiedonvaihtoon. 

Erilaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä on ollut saatavilla autoihin jo pitkään ja ne vaihtelevat auton valmistusvuoden ja varustetason mukaan. Traficom julkaisi (Ulkoinen linkki)vuonna 2023 YouTubessa sarjan videoita, joissa tutustutaan näihin järjestelmiin. Videosarjan avulla lisätään kuljettajien tietoisuutta järjestelmistä, neuvotaan niiden käyttöä, ja muistutetaan, että kuljettaja kantaa aina ensisijaisesti vastuun auton hallinnasta ja turvallisesta ajamisesta.

Kyberturvallisuus syntyy laaja-alaisella yhteistyöllä

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen merkitys yhtenä turvallisuusviranomaisena koko yhteiskunnalle on vahvistunut muuttuneessa kyberturvallisuusympäristössä viimeisten vuosien aikana. Havainnointikyvyn sekä verkostojen ja näissä vaihdettavan tiedon avulla Kyberturvallisuuskeskus kykenee yhdessä kumppaniensa kanssa vastaamaan nopeasti yhteiskuntaan vaikuttaviin kyberuhkiin ja merkittävästi vähentämään uhkien vaikutuksia yhteiskunnalle, digitaaliselle infrastruktuurille ja kansalaisille. 

Kansainvälisen yhteistyön merkitys korostui vuonna 2023. Toimintansa aloitti muun muassa Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus Liikenne- ja viestintävirastossa vuoden 2023 alusta. Toiminto on osa EU:n laajuista koordinointikeskusten verkostoa, jonka tehtävänä on parantaa kyberomavaraisuutta, tukea kyberturvallisuusalan tutkimusta ja vauhdittaa teknologian kehittämistä koko EU:ssa. 

Kyberturvallisuuskeskuksen tehtäviin kuuluu tuottaa yhdistettyä kansallista kyberturvallisuutta koskevaa tilannekuvaa. Vuonna 2023 mm. jatkettiin kyberturvallisuuden viikkokatsauksen julkaisua, jossa analysoidaan kunkin viikon merkittävimmät kansalliset ja kansainväliset kybertapahtumat. 

Yritysten ja kuntien tukemista tietoturvan kehittämiseksi ja parantamiseksi jatkettiin vuoden 2023 aikana. Kyberturvallisuuskeskus myönsi tietoturvan kehittämisen tukea 251 yritykselle yhteensä noin 5,2 miljoonan euron edestä. Kuntien avuksi toteutettiin kansallinen Hyökkäyspintakartoitus (Hyöky) -palvelu. Tieto havainnoista auttaa kuntaa suojaamaan toimintakykyään sekä kansalaisille tarjottavien palveluiden turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 

Traficom yhdessä teleoperaattorien kanssa on laatinut ja toteuttanut toimenpiteitä kansainvälisten huijauspuheluiden ja huijausviestien estämiseksi. Lokakuussa vuonna 2023 otettiin käyttöön matkapuhelinnumeroiden väärentämisen esto, ja järjestelyllä on estetty jopa yli 200 000 huijauspuhelua päivässä. Yhteistyön ansiosta väärennetyillä suomalaisilla numeroilla soitetut huijauspuhelut ovat käytännössä loppuneet.                          

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen

Päivitetty