Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Radiolaiteryhmät ja niiden hakemuslomakkeet

Sivulla esitellään eri radiolupalajit ja annetaan linkit luvan hakemiseksi.

Veneilijöiden ja merenkulun alusluvat (PAL ja AL)   
Huviveneilyssä (PAL) käytettävät radiolaitteet (esim. meri-VHF-radiopuhelin ja/tai DSC-laite, merenkulun tutka, EPIRB-hätälähetin, AIS-lähetin, SART ja MOB). Hakijalla on oltava meriradioviestinnän pätevyystodistus.

Ammattimerenkulussa (AL) käytettävät radiolaitteet (esim. MF/HF-radiopuhelin ja/tai DSC-laite, merenkulun tutka (3 cm tai 10 cm), EPIRB-hätälähetin, AIS-lähetin, SART, AIS-SART, EPIRB-AIS ja MOB.) Meri-VHF-radiopuhelimen käyttäjällä on oltava meriradioviestinnän pätevyystodistus. 

Jos haluat muuttaa voimassa olevan lupasi tietoja, valitse käsittelyä vaativan radioluvan hyperlinkki.

AL / PAL (Ulkoinen linkki)

AL / PAL (Ulkoinen linkki)

 

PAL

AL

Ääniradiolähettimen (BC) radiolupa tarvitaan analogiseen radiotoimintaan. Mikäli kyseessä on muu kuin alle kolme kuukautta kestävä tai pienimuotoinen radiotoiminta, edellyttää erikseen haettavaa ohjelmistotoimilupaa.

 

BC (Ulkoinen linkki)

 

BC

Televisiolähettimen (BT) radiolupa tarvitaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa toimivalle tv-lähettimelle. Toiminta edellyttää yleensä valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa. Toimilupaa ei tarvita, mikäli toiminta kestää enintään kuukauden ja toiminnassa käytettävän televisiolähettimen säteilyteho on enintään 50 W ERP, tai lähetykset ovat pienitehoisia ja tarkoitetut vastaanotettaviksi vain rajatulla alueella.

 

BT (Ulkoinen linkki)

 

 

Erikoisluvat radioamatööriasemille (EA) käytetään anottaessa lupaa radioamatööriliikenteessä käytettävälle automaattiasemalle (puhetoistin, postilaatikko, digitaalitoistin jne.).

Luvanhaltijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla on radioamatöörin pätevyystodistus tai oikeushenkilö, jonka radioamatööriaseman valvojalla on yleisluokan tai teknillisen luokan pätevyystodistus.

 

EA (Ulkoinen linkki)

 

EA

Henkilöhakujärjestelmien (HH) radioluvat on nimensä mukaisesti tarkoitettu erilaisten henkilöhakujärjestelmien, kuten asiakaskutsujärjestelmien, käyttöön. Useimmat henkilöhakujärjestelmät ovat yksisuuntaisia eli vain järjestelmän keskuslaite sisältää radiolähettimen.

 

HH (Ulkoinen linkki)

 

HH

Ilma-alusten radiolaitteiden (IA) radioluvat kattavat esim. ilmailun VHF-puhelimet, hätäradiopuhelimet (ERT), etäisyydenmittauslaitteet (DME), radiokorkeusmittarit (RAM), transponderit (TRP), törmäyksenestolaiteet (TCAS), Doppler-navigointilaiteet, säätutkat (9 GHz) ja hätälähettimet (ELT).

Jos haluat muuttaa voimassa olevan lupasi tietoja, valitse käsittelyä vaativan radioluvan hyperlinkki.

IA (Ulkoinen linkki)

IA (Ulkoinen linkki)

 

IA

Ilmailun kannettavien radiolaitteiden (IAKA) radioluvat on tarkoitettu ilmailun VHF-puhelimille, joita käytetään ilma-aluksessa, liitimessä ja maassa.

Aseman tunnuksena on käytettävä tunnusta, joka yksilöi sen ilma-aluksen tai liitimen, jossa radiopuhelinta käytetään. Jos ilma-aluksella tai liitimellä ei ole tunnusta tai radiopuhelinta käytetään maaradiona, aseman tunnuksena on käytettävä muuta radiopuhelimen käyttöpaikan yksilöintitietoa.

Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

IAKA (Ulkoinen linkki)

 

 

 

Ilmailun maaradiojärjestelmien (IAMA) radioluvat kattavat ilmailun VHF-radiot sekä laskeutumis- ja navigointijärjestelmät (ILS, VOR, DME). Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

 

IAMA (Ulkoinen linkki)

 

IAMA

Kauko-ohjaus- ja kaukokäyttöverkkojen (KO) radiolupia tarvitaan radiomodeemeihin perustuvien radioverkkojen käyttämiseen. Radiomodeemeilla mm. ohjataan ja valvotaan erilaisten kunnallistekniikan palveluiden, kuten sähkönjakelu-, vedenjakelu- ja jätevesiverkostojen toimintaa.

 

KO (Ulkoinen linkki)

 

 

Radiolinkkien (LI) radioluvat on tarkoitettu kahden kiinteän paikan välillä tapahtuviin tiedonsiirtoyhteyksiin. Radiolinkkejä käytetään pääasiassa matkaviestinverkkojen runkoyhteyksiin sekä sähkö- ja viranomaisverkkojen tiedonsiirtoyhteyksiin.

 

LI (Ulkoinen linkki)

 

LI

Meriradiojärjestelmien (MJÄR) radiolupaa tarvitaan merenkulkuun tai veneilyyn liittyvässä radioviestinnässä, kun radiolähetintä käytetään maissa. Esimerkkeinä satamatoimintaan ja meriliikenteen ohjaukseen liittyvä radioviestintä.

 

MJÄR (Ulkoinen linkki)

 

 

Muiden radiojärjestelmien (MUUT) radioluvat on tarkoitettu sellaisille radiolähettimille, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun taulukossa lueteltuun radiolaiteryhmään. Radiolupaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

 

 

Yhteydenottolomake (Ulkoinen linkki)

 

Yleisten radioverkkojen (MVV) radiolupia myönnetään yleisten ja yksityisten matkaviestinverkkojen operatiiviseen toimintaan ja tuotekehitykseen. Radiolupaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

 

 

Ohje (Ulkoinen linkki)

 

Henkilökohtaisten hätälähettimien (PLB) radioluvan mukana toimitetaan hätälähettimeen ohjelmoitava tunnistenumero. Lupa on laitekohtainen ja voimassa Suomen alueella.

PLB (Ulkoinen linkki)

 

 

PLB

Yksityisten radioverkkojen radioluvat (PMR) käsittävät maaradioliikenteen puhe- ja datayhteyksiin käytettävät liikkuvat päätelaitteet (radiopuhelimet ja datamodeemit) sekä mahdolliset tukiasemat. Myönnettävät taajuudet ovat joko asiakaskohtaisia tai yhteiskäyttöisiä.

 

PMR (Ulkoinen linkki)

 

PMR

Radioamatööriaseman (RA) radiolupa on tarkoitettu radioamatööriviestinnän harjoittamiseen. Radioluvan hakijalla pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus.

Radioamatöörikerholla on oltava aseman hoitaja, jolla on radioamatöörin pätevyystodistus.

RA (Ulkoinen linkki)

RA (Ulkoinen linkki)

 

RA

Radiomikrofonien radioluvat (RM) on tarkoitettu tilanteisiin, jossa radiomikrofonia on tarkoitus käyttää lyhytaikaisesti parametreilla, kuten taajuus ja/tai säteilyteho, jotka eivät ole luvasta vapautuksen ehtojen mukaisia. Lupien piiriin kuluvat varsinaisten radiomikrofonien lisäksi korvamonitoreita palvelevat lähetinlaitteet.

 

 

RM (Ulkoinen linkki)

 

Radio-ohjainyhteyksien radioluvat (RO) on tarkoitettu elinkeinoelämän erilaisten laitteistojen kauko-ohjaukseen näköyhteydellä. Käytettävät säteilyteho ovat pieniä, enintään 100 mW ERP, ja ohjattavat laitteet ovat tyypillisesti erilaisia nostureita.

 

RO (Ulkoinen linkki)

 

RO

Satelliittijärjestelmien ja -maa-asemien (SAT) radiolupia tarvitaan satelliiteissa ja niiden maa-asemissa käytettäviin radiolähettimiin.

 

SAT (Ulkoinen linkki)

 

SAT

Kiinteän langattoman liityntäverkon (WLL) radiolupia tarvitaan omalla taajuusalueellaan toimivien langattomien laajakaistaverkkojen käyttämiseen. Verkot toimivat 1350 MHz:n taajuusalueella. Radiolupaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

 

 

Yhteydenottolomake (Ulkoinen linkki)

 

Lyhytaikaisten tapahtumien radioluvat
Voit hakea radiolupaa sähköisellä hakemuslomakkeellamme yhdellä kertaa sekä radiopuhelimille, telemetrialähettimille, radiomikrofoneille että langattomille kameroille / videolinkeille. Muiden lupalajien lyhytaikaisille käytöille haetaan radiolupaa taulukossa ao. lupalajin kohdalla annetuilla vaihtoehdoilla.

 

 

Hakemuslomake (Ulkoinen linkki)

 

[1] Radiolupa maksetaan jo hakemusta jätettäessä ja se lupa astuu voimaan heti maksun jälkeen.

[2] Myönnettävä radiolupa on kokonaan uusi ja tarkoitettu radiolähettimelle, jolla ei ennestään ole voimassa olevaa lupaa. Muutokset voimassa olevaan lupaan haetaan toisella vaihtoehdolla.

[3] Sähköiseen asiointiimme kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta. Jos asioit jonkun muun kuin itsesi puolesta, on sinulla oltava tähän Suomi.fi-valtuutus.

[4] Myönnettävä radiolupa käsitellään jätetyn hakemuksen perusteella pääsääntöisesti 28 päivän kuluessa ja radiolupa laskutetaan erikseen. Radiolähettimelle voi hakea kokonaan uutta radiolupaa tai muutosta jo olemassa olevaan radiolupaan.

[5] Verkkosivuillemme upotettu hakemuslomake vastaa sähköistä asiointia sillä poikkeuksella, että vahvaa tunnistautumista ei tarvita ja että lyhytaikaiseen radiolupaan ei tällä lomakkeella voi hakea muutosta.

[6] Erillisenä tiedostona jaettava hakemuslomake tallennetaan omalle koneelle, joten lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Hakemus lähetetään virastolle sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen radiotaajuudet@traficom.fi.

Päivitetty