Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Paikalliset 4G/5G-verkot

Paikallisille 4G/5G-verkoille on Traficomin radioluvalla käytettävissä taajuuskaistat 2300-2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz. Tällä sivulla on tietoa näiden taajuuskaistojen käyttömahdollisuuksista, käyttötarkoituksesta, taajuusvarausten ja radiolupien hakemisesta, lupaehdoista, lupien voimassaolosta sekä taajuusmaksuista.

Paikalliset 4G/5G-verkot ovat tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti esimerkiksi tehtaissa, satamissa, lentokentillä, kauppakeskuksissa, voimaloissa sekä kaivoksissa niiden omaan toimintaan. Näillä verkoilla voidaan tietyin ehdoin mahdollistaa myös vähäinen yleinen teletoiminta tai kiinteä langaton laajakaista (FWA, Fixed Wireless Access).

Suomessa kiinnostus taajuusalueen 3800-4200 MHz käyttöön paikallisille matkaviestinverkoille on tunnistettu ja sen osoittamista tähän tarkoitukseen valmistellaan eurooppalaisessa yhteistyössä. Eurooppalaisen harmonisointityön on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Tällä hetkellä Traficom voi myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella radiolupia tutkimus- ja kehityskäyttöön kerrallaan maksimissaan vuodeksi. 

Radiolupa

Radioluvassa määritellään verkon tekniset lupaehdot ja muut käytön ehdot.

Radioluvassa määritellään maantieteellinen käyttöalue ja radiolähettimen aiheuttama suurin sallittu kentänvoimakkuus tämän käyttöalueen ulkopuolella.

Pääsääntöisesti tukiasemia ja päätelaitteita ei saa käyttää ilmassa olevassa ilma-aluksessa, kuten esimerkiksi helikopterissa tai dronessa. Ilma-alus käytön salliminen päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella. Ilma-aluskäyttö ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille käyttäjille, eikä sille anneta häiriösuojaa.

Samalla tai vierekkäisillä maantieteellisillä alueilla ulkotiloissa toimivat radioverkot on ajallisesti synkronoitava keskenään häiriöiden välttämiseksi.

Taajuuskaistalla 2300-2320 MHz on luvanhaltijan ulkotukiasemien kehysrakenteen ensisijaisesti noudatettava laskevan- ja nousevan siirtotien synkronointikonfiguraatiota 2 (ETSI TS 136 211 alakappale 4.2 taulukko 4.2-2). Mikäli radioverkossa halutaan käyttää muita edellä mainitun teknisen spesifikaation synkronointikonfiguraatioita, tulee hakemuksesta käydä ilmi suunniteltu kehysrakenne sekä synkronointisignaalin lähde (kello). Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymänä voidaan käyttää konfiguraatiota 0, 1 tai 6. 

Taajuuskaistalla 24,25-25,1 GHz on luvanhaltijan ulkotukiasemien kehysrakenteen ensisijaisesti noudatettava samaa laskevan- ja nousevan siirtotien synkronointikonfiguraatiota kuin taajuuskaistalla 25,1-27,5 GHz toimivat toimiluvanvaraiset matkaviestinverkot (DDDSU, 120 kHz alikantoaaltojen välillä). Traficom toimittaa pyydettäessä tarkat tekniset tiedot toimiluvanvaraisissa verkoissa käytettävästä kehysrakenteesta.

Jos matkaviestinverkon käyttöalue tai käyttötarkoitus muuttuu radioluvan voimassaolon aikana, tai yleisen verkon liittymä- tai asiakasmäärä ylittää radioluvassa määrätyn enimmäismäärän, tulee luvanhaltijan hakea radiolupaan muutosta tai uutta radiolupaa ennen muutosten toteuttamista.

Paikallinen yleinen teletoiminta taajuusalueilla 2300-2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz

Pääsääntöisesti matkaviestinverkkopalvelun tarjoaminen edellyttää verkkotoimilupaa. Vuoden 2021 alussa tuli voimaan uusi lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on keventää lupakäytäntöjä. Paikallinen matkaviestinverkko, jossa harjoitetaan vähäistä yleistä teletoimintaa, voi toimia Traficomin myöntämän radioluvanperusteella ilman erillistä verkkotoimilupaa.

 Paikallisen matkaviestinverkon lisäksi radiolupa voidaan myöntää myös paikalliselle kiinteälle langattomalle laajakaistaverkolle, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa (esim. FWA, Fixed Wireless Access). Tällaisen verkon liittymää saa käyttää vain ennalta määritellyssä käyttöpaikassa, pääsääntöisesti hyödyntäen kiinteästi asennettavaa kiinteistön ulkoantennia.

Radioluvat paikalliselle yleisen teletoiminnan verkolle myönnetään laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Harkinnassa arvioidaan toiminnan paikallisuus ja vähäisyys käyttöalueen ja suunnitellun palvelun sekä liittymämäärän perusteella.

Radioluvan hakemisen lisäksi on ennen toiminnan aloittamista paikallisessa matkaviestinverkossa tehtävä sähköinen teletoimintailmoitus Traficomille. Teletoimintailmoitus on tehtävä verkko- tai viestintäpalvelun tarjonnasta ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille. 

Viestintäverkkojen käyttämät numerot ja tunnukset

Viestintäverkkojen ja niissä tarjottavien palveluiden yhteentoimivuus ja yhteenliitettävyys edellyttää, että viestintäverkkojen käyttämät numerot ja tekniset tunnukset ovat yksiselitteisiä.

Paikalliset radioverkot saattavat tarjottavasta palvelukokonaisuudesta ja arkkitehtuurista riippuen tarvita Traficomin hallinnoimia numeroita ja teknisiä tunnuksia, joita voidaan myöntää seuraavin edellytyksin:

  1. Traficom on myöntänyt toimijalle tarvittavan radioluvan.
  2. Toimija on tehnyt teletoimintailmoituksen.
  3. Toimija esittää perustellut tarpeet ja käyttötarkoitukset haetuille numeroille ja tunnuksille.

Suljetussa, matkaviestinverkkotekniikkaa käyttävässä paikallisessa radioverkossa voidaan käyttää MCC (Mobile Country Code) 999:ä ilman erillistä rekisteröintiä tai lupamenettelyä. Toimija voi määritellä MCC 999:n alle tarvitsemansa matkaviestinverkkotunnukset (Mobile Network Code, MNC).

Perustelluista syistä paikallisen verkon käyttöön voidaan hakea Traficomin Suomen maatunnuksen MCC 244 alle myöntämää MNC-tunnusta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi verkkovierailu (roaming). Tarvittaessa toimijalle voidaan myöntää myös matkaviestinverkon suuntanumero (E.164).

Numeroiden ja tunnusten käyttöönottoon voidaan liittää määräaikoja, ne voidaan määritellä liitettäväksi tiettyyn palveluun tai käytölle voidaan numeroinnin selkeyden ja tehokkuuden tai käyttäjien etujen varmistamiseksi asettaa tarpeellisia ehtoja.

Tarvittavien numeroiden ja tunnuksien hakemisen voi aloittaa lähettämällä vapaamuotoinen sähköpostiviesti yksilöityine perusteluineen Traficomin asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@traficom.fi).

Päivitetty