Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Reisjärven valokuituhanke on mukana kilpailussa R-Netin, Netplazan ja Elenian yhteishankkeena. Kilpailussa etsitään uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken helpottuisi ja yleistyisi.

Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailun yrityssarjan voittaja!

Netplaza Oy & Elenia Oyj & R-Net Oy: Uudet toimintatavat maaurakoiden yhteensovittamisessa mahdollistivat Reisjärven ihmeen! Valokuitu saatavilla 80 - 90%:lle asukkaista yhteistyössä sähköyhtiön kanssa

Reisjärven hanketta koskevassa hakemuksessa kerrotaan, että kunnassa puhutaan Reisjärven ihmeestä: valokuitupeitto on hankealueilla poikkeuksellisen korkea, jopa 80- 90%. Tilausaktiivisuuteen on myötävaikuttanut yhteisrakentaminen Elenian kanssa: suuri sähköyhtiö tekee aitoa yhteistyötä pienen valokuitutoimijan, R-Netin kanssa. Netplazan rooli on projektin johtamisessa.

Elenia on ottanut linjan, jossa valokuitua myydään asiakkaalle sähkölinjojen maakaapeloinnin varmistajana: erityisesti maatilat ovat kiinnostuneet tilan kokonaisvaltaisen toimintavarmuuden lisäämisestä.

- Hankkeessa jokainen rakennusmetri on sovitettu yhteen valokuidun ja sähkön osalta niin pitkälle, kun se on teknisesti mahdollista. Reisjärvellä valokuituverkkoa on rakennettu 72 kilometriä, joissa yhteiskaivantoa sähköverkon kanssa on 59 kilometriä, yhteisrakentamisprosentiksi muodostuu 82. Näin suuriin yhteiskaivantoprosentteihin päästään vain kun suunnitelmat yhteensovitetaan ajoissa, maastokatselmukset tehdään ennen rakentamisen aloittamista ja kun toimijoiden välillä on aito yhteisrakentamishalu, josta molemmat hyötyvät, kertoo Netplazan liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivala.

Hyvin suunniteltu kilpailutus luo edellytykset kustannustehokkaalle hinnalle: myös tämä vaatii hyvin tehtyjä yhteisvalmisteluja.

- Saavutettuina etuina on myös asiakaslähtöisyys, kun infratyöt tontilla tapahtuvat samanaikaisesti sen sijaan, että pihaa myllättäisiin useina vuosina peräkkäin, summaa RNetin toimitusjohtaja Sami Puputti.

Yhteisrakentaminen jatkuu tänä kesänä: rakentamistyöt ovat käynnistyneet tai käynnistymässä Aholamäessä Kinnulanrannantiellä, Kinnulanrannassa, Mäntyperällä, keskustassa Savolanmäentiellä ja Vuohtolahdentiellä sekä Pihtiputaantiellä, välillä Susisaari-Hylkiranta. Valokuituliittymän ennakkohinta on vielä hyödynnettävissä alueilla, joissa rakentaminen on vasta käynnistymässä.

Lisätietoja: Liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivala, Netplaza, 044 445 7610 Toimitusjohtaja Sami Puputti, R-Net, 040 300 8250

Hankkeessa mukana olevat tahot

  • Elenia Oy
  • R-Net Oy

Ajankohtaista

Päivitetty