Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Passiivi-infran yhteiskäyttöä koskevat kysymykset

Yhteisrakentamislain mukainen fyysisen infrastruktuurin eli passiivi-infran määritelmä on laaja, ja se pitää sisällään hyvin erilaisia rakenteita ja rakennelmia. Lain mukaan fyysisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan rakennetta, rakennelmaa, rakennusta tai niiden osaa, johon on tarkoitus sijoittaa muita verkon osia ilman, että siitä itsestään tulee aktiivinen verkon osa.

Fyysisiä infrastruktuureja ovat esimerkiksi suojaputket, kaapelikanavat, tarkastus- ja kaapelikaivot, jakokaapit, pylväät, mastot, tornit, antennilaitteistot ja rakennukset, erityisesti rakennusten ulkopinnat. Sen sijaan kaapelit, kuidut tai mustat kuidut eivät ole määritelmän mukaisia fyysisiä infrastruktuureja. Talousvesiverkot eivät kuulu lain soveltamisalaan, joten myöskään niihin kuuluvat rakenteet, rakennelmat tai rakennukset eivät kuulu fyysisen infrastruktuurin käsitteen piiriin.

Alaryhmän tavoitteena on tarkentaa, miltä osin passiivisen infraan kuuluvat verkon osat ovat yhteiskäytettävissä ja minkälaisia reunaehtojen rakenteiden hyödyntämiseen liittyy. Lisäksi tavoitteena on arvioida, onko yhteiskäytössä mahdollista hyödyntää esimerkiksi putkia, joissa on jo kaapeleita, ja minkä verran passiivista infrastruktuuria yleensä tarvitaan omaa tulevaa käyttöä varten.

 Alaryhmän valmistelemat Passiivi-infran asiantuntijaryhmän julkaisut:

Päivitetty