Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Sitowise Oy: Sitowisen Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailuhankkeessa etsitään yhteisiä keinoja ja työkaluja yhteisrakentamiseen

Sitowisen kilpailuhanke luo Suomelle kuntaympäristöön yhteisrakentamisen tavoitetilan, missä on otettu huomioon toimijoiden roolit ja tarpeet.

Hankkeessa pidetään myös vahva katse tulevaisuudessa ja hankkeen lopputuotoksena myös saamme yhteisen visioin siitä, miltä yhteisrakentaminen näyttää vuonna 2030.

Hankkeessa on mukana Kehto -kunnat (Ulkoinen linkki), operaattorit (Telia, Elisa, Dna ja Finnet-liitto), Traficom, LVM sekä Vesilaitosyhdistys, FiCom ja Energiateollisuus.

Yhteisrakentamisessa on omat haasteensa – miten me nämä haasteet taklaamme?

Tunnistettuja haasteita Sitowisen mukaan on mm. toimijoiden erilaiset menettelytavat yhteistyössä, hankkeiden eri osapuolien suunnitelmien ja aikataulujen yhteensovittaminen, oikeudenmukainen kustannusjako ja tiedonsaanti muiden verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmista.

Yhteisrakentaminen vaatii monen eri toimijan saumatonta yhteistyötä. Jotta yhteisrakentamisen hyödyistä saadaan kaikki irti, tulee toimijoiden tehdä yhteistyötä vielä aktiivisemmin. On tärkeää löytää se vähimmäistapa tehdä yhteistyötä ja miten se tehdään. Tätä tapaa hankkeessa nyt etsitään.

”Yhteinen infratyömaa on prosessi, jonka olemassaolo ja onnistuminen perustuvat ensisijaisesti työmaan eri toimijoiden väliseen ennakoivaan suunnitteluun sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen”, summaa hankkeen projektipäällikkö Marika Kämppi Sitowisestä.

Sitowise hanke
Hankkeen eteneminen. TP1-3 = työpajat.

Yhteisrakentamisen edut ja mahdollisuudet saatava näkyviksi

Yksi suurimmista yhteisrakentamisen edusta on eittämättä kustannussäästöt, joita saadaan yhtäaikaisessa kaivuutyössä. EU-komission selvityksen mukaan yhteisrakentamisessa voidaan säästää jopa 40 - 50 % maankaivuukustannuksista. Sitowisen tavoitteena onkin tehdä hankkeen yhteydessä esimerkkilaskelmat kustannussäästöistä todellisten yhteisrakentamishankkeiden pohjalta.

Vaikka raha on toimijoita eniten yhteisrakentamiseen aktivoiva etu, saavutetaan yhteisrakentamisella paljon muutakin. Esimerkiksi asukkaiden viihtyvyyden lisääntyminen on toimijoiden maineen ja brändin kannalta ensiarvoisen tärkeä asia. Nykyään häiriöitä, joita esimerkiksi infrarakentaminen aiheuttaa asukasviihtyvyyteen siedetään entistä huonommin. Asukkaiden kannalta on parempi ratkaisu, että esimerkiksi kotikatu avataan yhden kerran, jos toinen vaihtoehto on se, että kotikatu avataan eri toimijoiden toimesta useampaan kertaan, parhaimmillaan jopa pari kolme kertaa yhden vuoden aikana.

Yhteiset toimintatavat maksimoivat etujen maksimoinnin

Hanke päättyy lokakuussa 2019 - jäämme innolla odottamaan lopputuotoksia!

Lisätietoja hankkeesta

Sitowise Oy, Sanna Mäyrä, sanna.mayra(at)sitowise.com

Sitowisen Smart City -palvelut Twitterissä https://twitter.com/SitowiseSmart (Ulkoinen linkki)

Hankkeessa mukana olevat tahot

  • Kehto-kunnat
  • Telia Finland Oyj
  • Elisa Oyj
  • DNA Oyj
  • Finnet-liitto ry
  • Vesilaitosyhdistys
  • Energiateollisuus
Päivitetty