Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Säädökset ja määräykset sisältävät pääsääntöisesti vain yleistasoisia vaatimuksia, joiden yksityiskohdat tarkentuvat standardeissa.

Standardit laaditaan nykyisin pääsääntöisesti kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa. Traficom vastaa kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea telealan kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa.

Standardoinnin organisaatiot

Standardointi kattaa kaikki teknologia-alueet jakautuneena kolmeen sektoriin ja kolmelle tasolle.

Telealan standardointi

Telealan standardoinnin tavoitteena on, että viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteentoimivia ja yhteensopivia Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. 

Kansainvälisiä telealan standardeja laativia organisaatioita ovat kansainvälinen televiestintäliitto ITU (Ulkoinen linkki) Genevessä ja Euroopan telestandardointi-instituutti ETSI (Ulkoinen linkki)Nizzassa. Traficom edustaa Suomea telehallintona ITUssa ja ETSIssä sekä toimii kansallisena standardointiorganisaationa ETSIssä. Teknisessä ohjauksessa hyödynnetään yhä enemmän erilaisissa foorumeissa laadittuja spesifikaatioita. Yksi tärkeimmistä foorumeista on internetin spesifikaatioita laativa IETF (Ulkoinen linkki)

Traficom on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n (Ulkoinen linkki) toimialayhteisö. SFS:n ja Traficom keskinäisellä sopimuksella telealan standardointivastuu on määritelty Traficomille. Pääpaino Traficomin standardointityössä on kansainvälisen standardoinnin edellyttämissä tehtävissä, joihin kuuluvat muun muassa kansallisten lausunto- ja äänestyskierrosten järjestäminen kansainvälisistä standardiehdotuksista sekä tarvittaessa vaikuttaminen kansainväliseen standardointiin teknisissä ryhmissä ja standardointiorganisaatioiden ohjauselimissä.

Traficom koordinoi telealan standardointia

Päivitetty