Yhteisrakentaminen - käsitteet

Verkkotiedon hyödyntämisen, yhteisrakentamisen, yhteiskäytön ja infrastruktuurin lisäarvopalveluiden näkökulmasta on luotu alalle yhteiset käsitemallit, johon toimijat sitoutuvat.