Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ändringar i fordonens besiktningsintervall

Besiktningsintervallet för över 40 år gamla bilar i privat bruk och för fyrhjulingar är i fortsättningen två år. Dessutom införs ett enhetligt löpande besiktningsintervall på fyra år för museifordon i privat bruk och på ett år för museifordon i tillståndspliktig person- eller godstrafik.

Ändringarna i besiktningsintervallet träder i kraft efter att fordonet nästa gång har besiktats enligt de nuvarande bestämmelserna. 

I år får ett fordon som är äldre än 40 år ett längre besiktningsintervall efter att ha godkänts i besiktningen 14.5.2020 eller senare, om fordonets ibruktagningsår är 1979 eller tidigare och fordonet inte har registrerats för tillståndspliktig person- eller godstrafik.

Alla museifordon i tillståndspliktig person- eller godstrafik, med undantag av släpvagnar i kategori O2, ska i fortsättningen besiktas en gång om året. Tidigare skulle till exempel museitaxibilar besiktas före utgången av juni med två eller fyra års mellanrum beroende på ibruktagningsåret.

Släpvagnar i kategori O2 besiktas fortfarande med två års mellanrum, men en försenad besiktning registreras inte längre som föregående års besiktning.

Ytterligare information

https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/besiktningstider-enligt-fordonskategori (Extern länk)

Miikka Heikkinen, teamledare, miikka.heikkinen@traficom.fi , tfn 029 534 6428

Esa Aaltonen, direktör, esa.aaltonen@traficom.fi , tfn 029 534 7132. Twitter @EsaAaltonen1 (Extern länk)