Båtsäkerheten måste förbättras – tips för ett säkert båtliv

Varje år mister tiotals människor livet i båtolyckor. Också under vintern lönar det sig att repetera principerna för ett tryggt båtliv och säkerställa att ens egna kunskaper och utrustningen i båten håller måttet. Den nya sjötrafiklagen framhäver befälhavarens ansvar och luckrar upp regleringen av hyresbåtar.

Enligt preliminära uppgifter om sjötrafikolyckor 2019 omkom 43 människor i sjötrafikolyckor, alla på fritidsbåtar. Antalet förolyckade sjönk jämfört med året innan, men var ändå högre än genomsnittet åren 2015 till 2017. Alla som omkom var män, de flesta mellan 55 och 74 år.

Den typiska sjötrafikolyckan är att en motor- eller roddbåt kapsejsar eller kränger. I den preliminära statistiken är den vanligaste orsaken till en olycka att båtföraren gör fel, till exempel ställer sig på kanten av båten eller styr fel och går på en sten.

”De flesta sjötrafikolyckorna med dödlig utgång ifjol skedde i landskapen Egentliga Finland och Södra Savolax och i Vuoksens vattendrag”, berättar teamledare Suvi Toppari.

Målet med den nya sjötrafiklagen är en säkrare båtsommar

När man åker båt är planering och inställningen till sjömärken a och o för säkerheten. ”Flytvästar är en billig livförsäkring i en båt. Dessutom ska skepparen vara insatt i väjningsregler, sjömärken och hur man handlar i en nödsituation. Med i båten ska så klart finnas ändamålsenlig och fungerande utrustning. Det lönar sig att göra god båtpraxis till en rutin”, råder teamledare Suvi Toppari.

Med följande tips i bagaget förlöper båtsäsongen säkert: Ansvar + utrustning + hyresbåt = den nya sjötrafiklagen

1. Befälhavaren har ansvaret

Från och med juni ska en befälhavare utses för båten som är ansvarig för allas säkerhet ombord dvs. till exempel ser till att båten är i skick och gör en lägesbedömning av väderförhållandena. Befälhavaren ansvarar också för att se till att det finns lättillgängliga räddningsvästar eller andra flytplagg i båten och att alla ombord är iklädda dessa när omständigheterna så kräver. Befälhavaren ansvarar även för störningar och olägenheter som båten förorsakar till exempel för miljön.

2. Utrustningen i skick

Den viktigaste utrustningen i båten är räddningsvästar eller andra flytplagg som uppfyller kraven och finns i lämplig storlek för alla ombord. Annan obligatorisk utrustning i motordrivna farkoster eller segelbåtar med en skrovlängd på över fem

meter är ett redskap för tömning av farkosten och, oavsett båtens storlek, åror, paddel eller ett ankare med lina. När motoreffekten ökar eller om det finns till exempel bränsle i båten ska det dessutom finnas en handbrandsläckare som ska funktionsgranskas minst en gång per år.

3. Enkelt att hyra båt

I och med den nya lagen omfattas hyresbåtar inte längre av besiktningskravet och det blir enklare att hyra en båt. Kraven på att hyra en bemannad båt är striktare än kraven på obemannade hyresbåtar.

4. Sjötrafiklagen förnyas den 1 juni 2020

All säkerhetsinformation som gäller båtliv har för första gången sammanställts på ett och samma ställe, den nya sjötrafiklagen. Målet med reformen är att öka sjötrafikens säkerhet och ansvarsfullhet samt möjliggöra automation i sjötrafiken. Det är skäl att varje båtfarare bekantar sig med lagen i god tid, senast innan båtsäsongen börjar.

Ytterligare information:

Suvi Toppari, teamledare, tfn 0295 345 412, suvi.toppari(at)traficom.fi