Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020.

Gör dig förtrogen med den nya sjötrafiklagen (Extern länk)
Kuvituskuva: purjevene

Befälhavarens ansvar

I den nya sjötrafiklagen accentueras befälhavarens ansvar. Befälhavaren ansvarar bland annat för farkostens gång, säkerhet och utrustning och för hur utrustningen används. Befälhavaren ansvarar också för att användningen av farkosten inte åstadkommer fara, olägenheter eller störningar för någon eller något, inklusive miljön.
Illustrationsbild:  Man och flicka som bär en flytväst

Behörigheter

I den nya sjötrafiklagen preciseras de behörighetskrav som gäller vid färd på vatten.
Purjevene

Sjötrafikreglerna

Den del av den nya sjötrafiklagen som gäller sjötrafikreglerna har utvidgats anmärkningsvärt och man har även beaktat sambandet till sjölagen.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Registrering

Den nya sjötrafiklagen medför inga större ändringar i registreringen av farkoster. Varje farkost som är försedd med motor eller segel, vars skrovlängd är minst 5,5 meter eller vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt dvs. 20,4 hästkrafter ska fortsättningsvis registreras i trafik- och transportregistret.
Veneitä laiturissa

Utmärkningen av farlederna och regleringen av sjötrafiken

Bestämmelserna om säkerhetsanordningarna för sjöfarten har införlivats med den nya sjötrafiklagen genom att en stor del av innehållet i förordningen om utmärkning av farlederna, som upphävs, har inbegripits i den nya lagen.
N2000 purjevene
Trots den livliga båtsommaren har antalet sjötrafikolyckor med dödlig utgång minskat markant i år. I januari–augusti omkom 24 människor i samband med båtliv, det är tio färre än i fjol.
Tre föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har utfärdat med stöd av sjötrafiklagen (782/2019) utfärdas igen på grund av upphörande av tidsfristen för notifiering till den E...
Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. I och med den nya lagen ska man alltid ha med sig ett adekvat sjökort, om färden förutsätter ruttplanering. Sjökortets aktualitet måste bekräf...
Förra året inträffade totalt över 2 100 fritidsbåtsolyckor i Finland. Juli har traditionellt sett varit den månad då flest olyckor inträffat i vårt land. Förra året inträffade nästan en tredjedel a...