Bladet vänds i telekommunikationens historia - Fortums Lovisa kraftverk får sitt eget mobilnät

Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar på förändrade behov av digitaliserat samhälle genom att bevilja det första tillståndet någonsin för lokala mobilnät. Dessa radionät för en begränsad användargrupp som har skapats med mobilteknologin är avsedda att användas lokalt till exempel i fabriker, hamnar, flygplatser, kraftverk och gruvor för deras egen verksamhet. Det första och därigenom historiska radiotillståndet för frekvensbandet 2300-2320 MHz beviljades för Fortums Lovisa kraftverk.

Ett eget privat mobilnät ökar kraftverkets möjligheter att främja utvecklingsprojekt som hänför sig till digitalisering och erbjuder personer som arbetar på samma område en möjlighet att använda en ny trådlös samtalslösning. Efter att ha fått tillståndet för mobilnätet kan Fortum utnyttja mobilteknologin för sitt eget skräddarsytt behov, vare sig det är fråga om större dataöverföringskapacitet eller nya applikationer på nätet.

”Högklassiga kommunikationsnät utgör en plattform för nya tjänster, applikationer och innovationer. Det är fint att Fortum Power and Heat Oy har som en föregångare modigt beslutit att bygga sitt eget privat mobilnät för att stödja och effektivisera sin verksamhet. Jag hoppas att detta tjänar som ett exempel och skapar möjligheter också för andra aktörer i näringslivet”, konstaterar Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa.

”I Lovisa kraftverk har vi redan under flera år utvecklat olika digitaliseringslösningar som främjar produktionen och säkerheten i kraftverket. Det privata mobilnätet och privat mobildata möjliggör allt bättre utnyttjande och utveckling av digitalisering på hela kraftverksområdet”, berättar Lovisa kraftverks IT-direktör Tomas Nyström.

Användning av frekvensbandet 2300-2320 MHz  

Mer information 

Transport- och kommunikationsverket Traficom: utvecklingschef Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434, tapio.penkkala(at)traficom.fi

Fortum, Lovisa kraftverk: IT-direktör Tomas Nyström, tfn 050 455 3846, tomas.nystrom(at)fortum.com

Frekvensbandet 2300-2320 MHz öppnades för privata lokala radionät för en begränsad användargrupp som baserar sig på mobilteknologi, t.ex. för Private-LTE-nät, den 15 juni 2020. Radionät på detta frekvensband får endast användas för privata lokala radionät för en begränsad användargrupp som baserar sig på mobilteknologi. Frekvensbandet är inte avsett för byggande av regionala nät som är mer omfattande än lokala nät. Näten får inte användas för allmän televerksamhet för en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.