Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sammanlagt 30 fritidsbåtars säkerhet och överensstämmelse med kraven testades i marknadskontrollprojektet JAHARP18, som var gemensamt för flera EU-länder. Av de testade båtarna uppfyllde 21 inte kraven enligt fritidsbåtsdirektivet i fråga om minst ett väsentligt krav. Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en lista över de testade båtarna och de allvarligaste bristerna hos dem i fråga om överensstämmelse med kraven.

I projektet testades sammanlagt 14 CE-märkta uppblåsbara båtar och 16 öppna båtar. De säkerhetsbrister som upptäcktes på de uppblåsbara båtarna var till största delen små. Alla de uppblåsbara båtarna hade brister i obligatoriska märkningar eller dokument. Av de öppna båtarna hade 88 procent motsvarande brister.

Av de testade öppna båtarna hade tolv modeller inte lämplig utrustning för att ta sig ombord igen om man hamnar i vattnet. Sammanlagt 13 modeller klarade inte kravet på fribord, kantbelastningsprovet eller flyttestet med vattenfylld båt.

Traficom fortsätter att hålla kontakt med de ifrågavarande aktörerna beträffande de korrigerande åtgärderna och övervakar att åtgärderna blir genomförda.

Testade båtar inom marknadskontrollprojektet JAHARP18 och de allvarligaste bristerna hos dem i fråga om överensstämmelse med kraven (pdf)

I projektet JAHARP18 deltog marknadskontrollmyndigheterna från sju EU-medlemsstater. Projektet pågick i nästan tre år och finansierades delvis av EU. Projektet koordinerades av produktsäkerhetsnätverket PROSAFE. Traficom övervakar att de fritidsbåtar som säljs på den finländska marknaden överensstämmer med kraven. Tillsynen främjar säkerheten i båtlivet.

Ytterligare information