Dröjsmål i Traficoms tjänster och funktioner på grund av poststrejken

Poststrejken orsakar vissa dröjsmål i Transport- och kommunikationsverket Traficoms tjänster och funktioner. Traficom har berett sig på att den normala brevposten fördröjs och uppmanar därför sina kunder att använda e-tjänster för olika ärenden. Finlands Post- och Logistikunion Pau har meddelat att strejken börjar måndagen den 11 november kl. 06.00 och att den pågår till söndagen den 24.11 kl. 24.00.

I Traficoms elektroniska tjänst Mina ärenden kan du bland annat kontrollera skatteuppgifter och övriga uppgifter om ditt eget fordon och övriga uppgifter samt också uppgifterna om din båt, ditt körkort och ditt radiotillstånd.  

Alla tjänster enligt kategori .

Du kan betala fordonsskatten i tjänsten Mina ärenden

I Traficoms tjänst Mina ärenden kan du kontrollera uppgifterna i fordonsskattefakturan och också betala fordonsskatten. Då behöver du inte oroa dig för att fakturan inte ska hinna fram i tid per post. Fordonsskattefakturornas förfallodag har senarelagts för att breven ska hinna fram till kunderna före förfallodagens utgång trots poststrejken.

Närmare uppgifter ger fordonsskatterådgivningen, tfn 029 534 5125 (vardagar kl. 8.00 - 18.00).

Alla tjänster för transportärenden .

Postförsändelserna av körkort, tillstånd och beslut fördröjs 

Leveransen av körkort, bland annat trafik- och körtillstånd och beslut till kunderna blir fördröjd. Likaså fördröjs leveransen av till exempel registreringsbevis och registreringsskyltar.  

På motsvarande sätt fördröjs ankomsten av ansökningar om tillstånd och dylikt som skickats till Traficom.  

I vissa fall kan beslut om trafiktillstånd för gods- och persontransport hämtas från något av Traficoms kontor.

E-tjänsterna fungerar normalt och alla utredningar och ansökningar kan som vanligt skickas per e-post till registratorskontoret, registrator(at)traficom.fi.

Kontakta vid behov vår kundtjänstAlla kundstjänstnummer enligt kategori.