Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Flygbolaget som utsetts till rutten mellan Helsingfors och Kajana ändras

Flygbolaget som den 26 mars 2021 utsågs till lufttrafikföretag på rutten Helsingfors–Kajana uppfyllde inte alla krav gällande den allmänna trafikplikten. Därmed inleder Traficom förhandlingar med bolaget som kom på andra plats i anbudsförfarandet.


Transport- och kommunikationsverket Traficom träffade avgöranden angående lufttrafik enligt den allmänna trafikplikten vid fem landskapscentrum den 26 mars 2021. Förhandlingar om lufttrafikavtalets detaljer har pågått med anbudsförfarandets vinnare sedan slutet av mars. I samband med förhandlingarna ombads flygbolagen ge noggrannare uppgifter om de tekniska detaljer som förutsätts enligt beslutet om den allmänna trafikplikten.

Vid den närmare granskningen visade det sig att anbudsgivaren som hade utsetts för lufttrafiken mellan Helsingfors och Kajana inte uppfyllde alla krav som ställts på den allmänna trafikplikten. Traficom tvingades avsluta förhandlingarna med lettiska A/S RAF-Avia eftersom bolaget inte uppfyllde alla krav i anbudsförfrågan. Enligt lagstiftningen gällande upphandlingsförfarande ska Traficom omedelbart inleda förhandlingar med danska DAT A/S som kom på andra plats i anbudsförfarandet.

”Att de ursprungliga förhandlingarna lades ner och nya inleddes har tyvärr försenat trafikstarten. Vi är övertygade om att flygtrafiken till Kajana kan inledas under maj 2021", säger direktör Pipsa Eklund.