Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Flygtrafiken till fem landskap inleds i maj

I början av året konkurrensutsatte Transport- och kommunikationsverket Traficom reguljärflyg till fem landskapscentrum: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby. Flygtrafiken inleds i maj.

Traficom konkurrensutsatte reguljärflyg från Helsingfors till Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby flygplatser i början av året. Vid förhandlingarna med flygoperatörerna fastställdes följande tidpunkter för inledningen av flygtrafiken till de fem landskapscentrumen:

  • Joensuu–Helsingfors: 10.5, flygoperatör Amapola AB 
  • Jyväskylä–Helsingfors: 17.5, flygoperatör NyxAir OÜ
  • Kajana–Helsingfors: 24.5, flygoperatör DAT LT, UAB
  • triangelrutten Kemi–Karleby–Helsingfors: 10.5, flygoperatör NyxAir OÜ

Den 14 april omprövade Traficom det ursprungliga beslutet gällande operatören för rutten Helsingfors–Kajana och inledde omedelbart förhandlingar med den operatör som kom på andra plats i anbudsförfarandet. För tillfället uppfyller alla bolag de krav som angetts i anbudsbegäran och trafikplikten och man har kunnat fastställa avtalen. Biljetter kommer att säljas på olika kanaler. I början är det säkraste alternativet att skaffa biljetter dock genom operatörens egen webbplats.