Fortsatt jämn tillväxt i täckningsområden och användningsvolymer för mobila bredbandstjänster

Täckningsområdena för snabba bredbandsförbindelser i mobilnätet ökade måttligt under det senare halvåret 2019. Ett täckningsområde där det under ideala förhållanden är möjligt att få 100 Mbit/s ökade med 2 procentenheter och täckte 93 % av hushållen. För dataöverföringsförbindelser på 300 Mbit/s blev det inte några avsevärda förändringar i täckningen. 30 Mbit/s fanns tillgänglig redan för över 99 procent av hushållen. Den tidigare trenden i användningen fortsatte, mängden mobildata ökade och antalet textmeddelanden och samtal minskade.

Utvecklingen av mobilnättäckningen var mest uppenbar i fråga om ett större täckningsområde för 30 Mbit/s. Vid slutet av 2019 täckte det redan 69 procent av Finlands areal, vilket är fyra procentenheter mer än vid slutet av juni*, samt över 99 procent av alla hushåll. Lite måttligare tillväxt blev det på 100 Mbit/s vars areal ökade med två procentenheter och täckte 16 procent av Finland och 93 procent av alla hushåll. 300 Mbit/s fanns tillgänglig endast i 16 procent av hushållen, vilket betydde en tillväxt på bara en procentenhet. Geografiskt sätt är området för 300 Mbit/s gaska litet då det bara täcker under 0,2 procent av Finland. Mobilnätets hastighetsspecifika täckningsområden representerar tillgången i ideala förhållanden utan beaktande av nätets belastning eller strukturella eller geografiska hinder. 

* Läget vid slutet av juni 2019 har korrigerats retroaktivt på grund av ändringen i operatörens uppgifter. Med anledning av korrigeringarna är täckningsuppgifterna 6/2019 mindre än vad som anmälts tidigare.

Täckning på ett snabbt mobilnät på 100 Mbit/s
Täckning på ett snabbt mobilnät på 100 Mbit/s.

Webbtjänster användes allt oftare mobilt 

Jämfört med slutet av 2018 minskade antalet mobilabonnemang med en procent till cirka 9,3 miljoner abonnemang. Antalet M2M-abonnemang mellan maskiner ökade med 4 procent och uppgick till 1,7 miljoner. Antalet abonnemang på 100 Mbit/s eller snabbare ökade med 18 procent och uppgick till 4,4 miljoner. 

Vid jämförelse av den senare hälften av 2019 med samma period året innan minskade samtalsminuter med 9 procent och antalet textmeddelanden  rentav med 24 procent. Användningen av mobildata ökade däremot med 20 procent. Per invånare använde man 38 Gigabyte mobildata och skickade 22 textmeddelanden per invånare under den senare hälften av 2019. Vid början av decenniet blev snabbmeddelandetjänster på internet, t.ex. WhatsApp, vanligare och deras inverkan på textmeddelanden har varit avsevärd. Under de senaste fem åren har antalet textmeddelanden minskat med sammanlagt 55 procent.

Antalet skickade textmeddelanden per månad har minskat under de senaste fem åren.
Antalet skickade textmeddelanden per månad har minskat under de senaste fem åren. H1 = Första hälften av året; H2 = Andra hälften av året

Uppgifterna baserar sig på de data som Traficom halvårsvis samlar in av teleföretag. 

Täckningsområden för bredbandstjänster i mobilnät 

Statistiktabell över kommunikationstjänster 

 

Ytterligare information 

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 309 (täckningsuppgifter) 

Torsti Alhava, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 534 (mobilanvändning), Twitter: @AlhavaTorsti (Extern länk)