Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Konkurrensutsättningen av lufttrafiken mellan Nyslott och Helsingfors till slutet av 2025 inleds

Nyslotts stad och Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg mellan Helsingfors och Nyslott till slutet av år 2025. Syftet är att trafiken börjar i oktober.

Nyslotts stad och staten står för kostnaderna för upphandlingen. Staten deltar årligen i upphandlingen med 50 procent av kostnaderna, dock högst med en miljon euro. Avsikten med upphandling av regelbunden lufttrafik är att trygga förbindelser som är nödvändiga speciellt för näringslivet i Nyslott.

"Med en regelbunden flygförbindelse mellan Nyslott och Helsingfors tryggas i synnerhet verksamhetsförutsättningarna för den kraftigt växande industrin i Nyslott och möjliggör utvecklingen av internationella charterflyg som är viktiga för turism i Saimenområdet", berättar Juha Turtiainen, ställföreträdande näringsdirektör hos Nyslotts stad.

Konkurrensutsättningen kommer att gälla ett tur-och-retur-flyg som ska opereras vardagar mellan Nyslott och Helsingfors med undantag av tisdag och torsdag för vilka det söks två tur-och-retur-flyg. Lufttrafiken börjar tidigast den 9 oktober 2023 och pågår till den 19 december 2025. Anbudsförfarandet avslutas den 12 juli 2023.

Konkurrensutsättningen är öppen för alla EU-baserade flygbolag

Den allmänna trafikplikten som Traficom infört på rutten sätter miniminivån för flygbolagen som deltar i konkurrensutsättningen. Alla EU-baserade flygbolag som uppfyller minimikraven som ställs vid konkurrensutsättningen har möjlighet att lämna in ett anbud.

Som en del av konkurrensutsättningen har Traficom och Nyslott angett de högsta priserna för flygbiljetter samt vissa frågor som gäller smidiga resekedjor och hör till flygoperatörens ansvar. En enkelbiljett kan kosta högst 150 euro, en tur-och-retur-biljett 220 euro. Flygplanet som erbjuds ska ha minst 21 passagerarplatser.

Materialet som hänför sig till anbudsförfarandet samt uppgifter om den allmänna trafikplikten (Extern länk), (på finska)

ytterligare information

Juha Turtiainen, ställföreträdande näringsdirektör, Nyslotts stad, juha.turtiainen(at)savonlinna.fi, tfn 044 571 5853

Pipsa Eklund, direktör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396