Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom uppfyller textningstjänstens kvalitet på kanalen Nelonen det uppställda kravet på tillräcklig tydlighet och begriplighet. Traficom har till uppgift att främja medietjänsternas tillgänglighet bland annat genom att utöva tillsyn över kvaliteten på programtextning på Rundradions tv-kanaler samt på kanalerna MTV3 och Nelonen.

Traficom fick en utredning om genomförandet av textningstjänsten på kanalen Nelonen vid slutet av augusti 2023 efter det att verket tidigare i år ålade Sanoma Media Finland Oy att åtgärda bristerna på textningstjänstens kvalitet. Tidsfristen var den 1 augusti 2023.

Sanoma Media Finland Oy har ändrat textningstjänstens process så att alla programtextningar skapade av artificiell intelligens granskas och korrigeras med hjälp av mänsklig arbetskraft i de nya program som textningskravet gäller. Några av de mest tittade programmen textas också helt manuellt och inga program textas längre enbart med hjälp av artificiell intelligens.

På basis av flera programsampel som Traficom sett konstaterar Traficom att textningens kvalitet är nu på tillräcklig nivå och skillnaden jämfört med det gamla är avsevärd. Textningen sammanfattar talet, gör det mer läsbar och är därför begripligare. Felen i textningen har korrigerats och till exempel egennamn, siffror och främmande ord stavas nu korrekt. Även satserna har skiljts åt med skiljetecken. Enligt Traficoms åsikt uppfyller programtextningen på Nelonen nu det uppställda kvalitetskravet på tillräcklig klarhet och begriplighet i programtextningen. Program försedda med ny programtextning kan tittas på tv-sändningar på kanalen Nelonen samt på streamingtjänster på Ruutu.

"En tillräcklig högklassig programtextning gör det möjligt för hörselskadade personer att följa tv-program. Även äldre personer eller personer som lär sig språket kan ha nytta av textningen", konstaterar projektchef Tiina Aaltonen

Ytterligare information

Eliisa Reenpää, jurist, tfn 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi

Tiina Aaltonen, projektchef, tfn 0295 390 526, tiina.aaltonen@traficom.fi

Tillsyn över och instruktioner för tillgängligheten i audiovisuella innehållstjänster (Extern länk)

Läs mer om tillgänglighet i audiovisuella innehåll på ämbetsverkets webbsidor (Extern länk)  

Bakgrund

Textningstjänsten ska erbjudas på programmets originalspråk, det vill säga i finskspråkiga program på finska och i svenskspråkiga program på svenska. Textningstjänsten ska genomföras på ett högklassigt sätt så att textningen är tillräckligt klar och begriplig för användaren. Textningsskyldigheten gäller Rundradions tv-kanaler samt kanalerna MTV3 och Nelonen.

Bestämmelser om syn- och hörselskadade personers tillgång till programutbud som ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändrades från början av 2021. Utöver de tidigare kvantitativa skyldigheter fogades till lagen en skyldighet som gäller textningens kvalitet.

Traficom har publicerat instruktioner för tillgängligheten i audiovisuella innehållstjänster den 1 oktober 2021. Anvisningen innehåller de kriterier som ämbetsverket anser att åtminstone är viktiga för textning av hög kvalitet.