Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nätet används mer för underhållning, mindre för vardagssysslor

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning som våren 2021 kartlade användningen av kommunikationstjänster använder de flesta konsumenter internet för videoströmningstjänster och för olika musik- och lyssningstjänster. Hela 85 procent av konsumenterna använde tjänsterna i fråga under den gångna våren. Internet- och videosamtalen som nått stor popularitet redan ifjol till följd av pandemin är alltjämt populära bland användarna. Däremot beställde färre än hälften av konsumenterna mat eller varor hem via internet, trots pandemin.

Många av tjänsterna i vår vardag fungerar nuförtiden via nätet och varje år kommer det nya saker som ska utföras på webben. I Traficoms årliga konsumentundersökning utreds i vilken omfattning de finländska konsumenterna använder olika kommunikationstjänster. Vi följer aktivt upp hur de digitala tjänsterna utvecklas i Finland för att kartlägga nuläget och förutse kommande behov.

Konsumenterna föredrar inhemska, avgiftsfria streamingtjänster

Att titta på TV-serier, filmer och direktsändningar har delvis flyttat över till olika applikationer. 78 procent av konsumenterna hade de senaste tre månaderna tittat på någon avgiftsfri eller avgiftsbelagd strömningstjänst. Nästan hälften av konsumenterna hade tittat på direktsändningar i de avgiftsfria tjänsterna och 65 procent har tittat på inspelningar, TV-program eller filmer. 50 procent av konsumenterna hade haft en avgiftsbelagd tjänst eller en gratisperiod av en sådan tjänst.

Bland de mest använda tjänsterna fanns TV-kanalernas egna gratistjänster, YouTube samt Netflix. I svaret Övriga angående avgiftsfria tjänster ingick flera olika tidningsmediers TV-tjänster.

Nedan listas den andel konsumenter som tittat på den avgiftsfria tjänsten i fråga eller abonnerat på den avgiftsfria tjänsten i fråga under de senaste tre månaderna: Yle Arenan 55 %, YouTube 34 %, Netflix 33 %, Ruutu 24 %, mtv-palvelu 23 %, Elisa Viihde Viaplay 13 %, C More 10 %, Disney+/Disney+ Star 10 %, Ruutu+ 9 %, HBO Nordic 8 %, Twitch 5 %, Annan avgiftsfri 4 %, Annan avgiftsbelagd 3 %, Viafree 3 %, Amazon Prime 2 %, Discovery+ 2 %, AppleTV+ 1 %, DNA TV 1 %, Telia TV (avgiftsbelagd) 1 %, Telia TV
Figur 1. Andelen konsumenter som använt avgiftsfria och avgiftsbelagda TV- och videotjänster på internet.

Internet används mest för att lyssna på musik

Våren 2021 frågade man i Traficoms konsumentundersökning för första gången även om användningen av olika audiotjänster via internet under de senaste tre månaderna. Olika musik- och lyssningstjänster är lika populära som streamingtjänster för videor, eftersom 76 procent av konsumenterna har lyssnat på någon av de nämnda via internet. Överlägset mest populärt var det att lyssna på musik på internet med olika applikationer: 56 procent av konsumenterna har använt gratis musikapplikationer och 33 procent har använt avgiftsbelagda musiktjänster.

30 procent av konsumenterna hade lyssnat till direkta inhemska nätradiosändningar, till exempel radiokanaler, via internet. Endast 6 procent hade använt motsvarande utländska tjänster. 32 procent av konsumenterna hade lyssnat till olika poddar, inspelningar eller hörspel, medan 19 procent har lyssnat på ljudböcker på internet.

Konsumenterna frågades om vilka av följande tjänster de har använt under de senaste tre månaderna. Näst följer en uppräkning av tjänsterna och den procentandel av konsumenterna som har använt tjänsten. Att lyssna på musik i avgiftsfria tjänster 56 %, att lyssna på musik i avgiftsbelagda tjänster 33 %, att lyssna på poddar, hörspel och inspelade radioprogram 32 %, att lyssna på direktsända inhemska nätradiosändningar 30 %, att lyssna på ljudböcker 19 %, att lyssna på direktsända utländska nätradiosändningar
Figur 2. Användningen av olika radio- och lyssningstjänster under de senaste tre månaderna.

Internetsamtalens popularitet håller i sig

I Traficoms konsumentundersökning för ett år sedan förundrades man över det stora kliv undantagsförhållandena medfört i populariteten av samtal och videosamtal via internet. Andelen konsumenter som varje vecka använder tjänsterna i fråga ökade till över hälften. Våren 2021 verkar det som om internetsamtalen har bevarat sin popularitet, även om det gått att märka att man tröttnat på distansmöten. Även snabbmeddelandena har kommit för att stanna, då över 80 procent av konsumenterna skickar sådana varje vecka. Att ringa vanliga samtal och skicka textmeddelanden har varit på nedgång redan en längre tid, vilket även bekräftas av de antal samtal och textmeddelanden som telebolagen meddelat Traficom.

Näst följer en uppräkning av tjänsterna och den procentandel av konsumenterna som har använt tjänsten minst varje vecka via hemmets eller mobiltelefonens nätförbindelse. I uppräkningen anges procentandelen för 2018 först och sedan procentandelen för våren 2021. Vanligt telefonsamtal eller textmeddelanden 97 %, 94 %; snabbmeddelanden 73 %, 82 %; sociala medier 68 %, 65 %; korta videosnuttar 67 %, 61 %; televisionsprogram eller filmer 56 %, 54 %; internetsamtal 39 %, 54 %; spel som kräver internetförbindelse
Figur 3. Andel konsumenter som använder valda internettjänster åtminstone varje vecka.

Färre än en tiondel beställer livsmedel med hemleverans – vanligare att beställa restaurangmåltider

I konsumentundersökningen våren 2021 frågades om respondenterna beställt hemleverans av mat och varor via en applikation eller en webbplats. 19 procent av konsumenterna beställer restaurangportioner hem minst varje månad, medan endast 8 procent beställer hemleverans av andra livsmedel. Även om webbhandeln med mat sägs ha ökat betydligt under pandemin har den inte hos många blivit vardag eller en vana på sikt. Det är möjligt att konsumenten i svaret på frågan funderat på sitt beteende i allmänhet, inte endast under pandemin. Statistikcentralens undersökning, Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2020, gav liknande resultat om hur vanligt beställning av livsmedel blivit.

18 procent av konsumenterna berättar att de varje månad beställer övriga varor med hemleverans. För många kan det vara ovanligt att beställa varor varje månad, men det blir vanligare på lång sikt. I den tidigare nämnda undersökningen utförd av Statistikcentralen har en tydlig majoritet av konsumenterna någon gång handlat på webben. Endast 15 procent av konsumenterna berättar att de varje månad beställer olika tjänster, såsom evenemangsbiljetter och hotellinkvarteringar, på webben. Precis som ovan kan en månad vara en för stram tidsram i den här produktgruppen, men även pandemibegränsningarnas inverkan på resor och kulturlivet har kunnat påverka svaren.

Näst följer en uppräkning av vilken andel av konsumenterna som beställer följande saker med hemleverans via webbutiker eller applikationer minst varje månad. Restaurangportioner 19 %, övriga livsmedel 8 %, dagligvaror 6 %, övriga varor 18 %, tjänster, såsom evenemangsbiljetter eller inkvartering 15 %. Ingen av dessa 57 %.
Figur 4. Andel konsumenter som beställer inköp via applikationer och webbplatser varje månad.

Konsumentundersökningen genomfördes av IROResearch Oy. För undersökningen intervjuades 2 001 minst 15 år gamla finländare. Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer i mars–maj 2021.

Mer information

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 0295 390 306, marja.heinonen@traficom.fi

Specialsakkunnig Elina Pallas, tfn 0295 390 126, elina.pallas@traficom.fi

Svarstabell och tidsserier (Extern länk) för konsumentundersökningen om kommunikationstjänster år 2021

Statistikcentralens undersökning Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2020 (Extern länk)