Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Konsumentundersökning av kommunikationstjänster 2021

I undersökningarna har utretts kommunikationstjänster (huvudsakligen telefoni- och bredbandstjänster) som finländarna använder, tjänsternas utbredning och betydelse samt hur och varför tjänsterna används.