Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya beslut om trafikplikt för fartygstrafiken för att trygga försörjningsberedskapen och förbindelserna till Åland

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 16. november 2020 fattat ett beslut om tillfälligt ordnande av sjötrafik och införande av trafikplikt på rutterna tur och retur mellan Mariehamn och Kapellskär, l samt Eckerö och Grisslehamn. Traficoms mål är att säkerställa och främja tillräckliga sjötransporter och återställt förtroende för sjötrafiken, det vill säga i detta fall att ännu bättre än i nuläget trygga Ålands försörjningsberedskap samt industrinsoch invånarnas behov av transporter.

Traficom ser det som nödvändigt att införa trafikplikt. Detta beslut kompletterar den tidigare införda trafikplikten på rutten från Åbo via Mariehamn till Stockholm i stödjandet av Ålands försörjningsberedskap, passagerartrafikens och industrins behov till Sverige. Fartyg som bara trafikerar via Åland räcker inte i sig själva till för detta.

”Förra veckan fattade vi ett beslut om trafikplikt för fartygstrafik från Åbo till Mariehamn och Stockholm. Syftet med detta nya beslut är att för de åländska invånarnas, industrins samt försörjningsberedskapens skull i ännu större utsträckning trygga förbindelserna till det finländska fastlandet och Sverige som en del av en nödvändig och tillräcklig sjötransportkapacitet för hela Finland”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficoms beslut baserar sig på det tilläggsanslag för sjötrafiken som beviljats av riksdagen

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för allmän trafikplikt för sjötrafiken. Statsrådet gav en förordning som preciserade användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom besluta om en plikt att trafikera vissa rutter och betala ersättningar för denna trafik. Ersättning betalas inte för fasta kostnader för trafiken, och ingen vinst betalas på beloppet.

Denna plikt har nu införts för rutterna mellan Mariehamn och Kapellskär, tur och retur. Det rederi som trafikplikt införts för är Viking Line Abp.

På rutten tur och retur mellan Eckerö och Grisslehamn har trafikplikt införts för Eckerö Linjen Ab.  

Traficom har tidigare infört trafikplikt på rutten Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. För andra rutter för vilka ansökningar lämnats in utvärderar Traficom för närvarande behovet av trafikplikt.

Ytterligare information:

Understödda fartygsrutter som tryggar förbindelserna till Åland och försörjningsberedskapen kan nu sökas (Extern länk) (28.9.2020)

De första besluten om trafikplikt för fartygstrafik har fattats för att trygga förbindelserna till Åland och Sverige (Extern länk) (6.11.2020)

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397, på Twitter @Saarimaki

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396