Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har nu hunnit norrifrån ner till Nystad. Den nya sjökortsserien E (Bottenhavet) har publicerats. Den nya sjökortsseriens uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2000.

I och med farleds- och sjökortsreformen N2000 införs en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000 i sjökorten och farlederna. Den ersätter den nuvarande nivån som baserar sig på teoretiskt medelvattenstånd. Övergången till den nya referensnivån kommer att påverka uppgifterna om djup och farleder som anges i sjökorten. 

Eftersom nollpunkten i N2000-systemet ligger under det nuvarande medelvattenståndet i havet (MSL), minskar djupvärdena i sjökorten på grund av ändring i referensnivån med i medeltal 10–20 cm. På motsvarande sätt är N2000-vattenståndssiffror som Meteorologiska institutet meddelar lika mycket högre. Det tillgängliga vattendjupet hålls dock oförändrat även i båtfarlederna när man använder N2000-vattenståndsuppgifter.

”På sjön ska man ägna uppmärksamhet åt höjdsystemet på sjökortet som används. När man använder ett sjökort som följer det nya N2000-systemet ska havsvattenståndet kontrolleras enligt höjdsystemet N2000”, berättar Jarmo Mäkinen, ledande sakkunnig vid Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

Även nya kust- och hamnkartor från Raumo till Nystad har publicerats

Det har gjorts flera förändringar och uppdateringar i den nya sjökortsserien som hänför sig till farleder och sjöfartens säkerhetsanordningar. Den uppdaterade kartan omfattar nya sjömätningsuppgifter och beaktar landhöjningens inverkan under decennierna. 

I sjökortsseriens södra delar används för första gången en ny sjökortssymbol: ett sätt att illustrera steniga områden på sjökortet.

Under våren publicerades också nya N2000-kust- och hamnkartor från Raumo till Nystad (40, 41, 127) samt elektroniska sjökort över området (ENC). För de inre vattenvägarna har den nya sjökortsserien N (Tammerfors–Virdois) publicerats.

Man kan följa hur reformen framskrider på Traficoms webbplats.