Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Farleds- och sjökortsreformen N2000 - Säkerhet och effektivitet

merikarta, jossa laivaväyliä ja saaristoa

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med av 2021. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte

Vad innebär reformen?

I sjökorten och i farlederna tas det i bruk en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000. Reformen gör det lättare för sjöfararna att i praktiken beakta ändringen i djupuppgifterna som orsakas av i främsta hand landhöjningen.
N2000 laiva 1

Varför görs reformen?

För att säkerställa trygg sjöfart, effektiv användning av våra farleder och nya framtida navigationsmetoder krävs att de som använder sjökortsprodukter och farleder har tillgång till uppdaterad och enhetlig djupinformation.
N2000 laiva 2

Hur genomförs reformen?

Enligt planen förnyas sjökorten och farledsuppgifterna under perioden 2021-2026. Vi kommer att kontakta farledshållarna gällande ändringarna i farledsuppgifterna.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Kartindex

Kontrollera produktens status via kartapplikationen

I samarbete med

N2000 yhteistyötahojen tunnukset: Traficom. Väylä, Ilmatieteen laitos, Syke ja Euroopan Komissio
Se kontaktuppgifterna. Traficom ansvarar för att leda reformen i samarbete med Trafikledsverket, Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Europeiska Unionen har beviljat stöd för reformen.