Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 tas successivt i bruk. Reformen inleddes i Bottenviken och de första N2000-sjökorten publicerades hösten 2021. Reformen beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Kaskö och Björneborg. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet ...
Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har framskridit från Bottenviken till Kvarkenområdet när den nya sjökortsserien F har publicerats. ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat den nya anvisningen Anmälan om användning av farled som börjar tillämpas från och med den 5 juni 2023. Framöver ska fartyg som går djupar...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Jakobstad och Vasa. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2...

Vad innebär reformen?

I sjökorten och i farlederna tas det i bruk en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000. Reformen gör det lättare för sjöfararna att i praktiken beakta ändringen i djupuppgifterna som orsakas av i främsta hand landhöjningen.
N2000 laiva 1

Varför görs reformen?

För att säkerställa trygg sjöfart, effektiv användning av våra farleder och nya framtida navigationsmetoder krävs att de som använder sjökortsprodukter och farleder har tillgång till uppdaterad och enhetlig djupinformation.
N2000 laiva 2

Hur genomförs reformen?

Enligt planen förnyas sjökorten och farledsuppgifterna under perioden 2021-2026. Vi kommer att kontakta farledshållarna gällande ändringarna i farledsuppgifterna.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Kartindex

N2000
Kontrollera produktens status via kartapplikationen

Finsk kustlots

Laivoja saaristossa
Kustlotsen är en nautisk publikation med seglingsbeskrivningar över finska farvatten och hamnar.

I samarbete med

N2000 yhteistyötahojen tunnukset: Traficom. Väylä, Ilmatieteen laitos, Syke ja Euroopan Komissio
Se kontaktuppgifterna. Traficom ansvarar för att leda reformen i samarbete med Trafikledsverket, Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Europeiska Unionen har beviljat stöd för reformen.