Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning byter namn till parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I och med den nya vägtrafiklagen byter parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning namn till parkeringstillstånd för rörelsehindrade från och med den 1 juni 2020. Varken förutsättningarna för att beviljas tillstånd eller ansökningsförfarandet påverkas av namnbytet.

Ansökan om tillståndet görs i Traficoms e-tjänst (Extern länk) eller hos Traficoms serviceproducent Ajovarma (Extern länk).

Gamla parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning byts inte ut på grund av namnändringen, utan de gäller som vanligt tills giltighetstiden löper ut. Under de kommande tio åren kan kunder därmed ha antingen ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Små förändringar i parkering med parkeringstillståndet

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får man parkera ett fordon i ett allmänt område enligt följande:

  • på en parkeringsplats med rullstolsmärket
  • på en avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgiften
  • i ett område där parkering annars är förbjuden med vägmärkena ”Parkering förbjuden” eller ”Parkeringsförbudszon” 
  • på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen
  • på gårdsgata under förutsättning att parkeringen inte medför betydande olägenhet för trafiken på gårdsgatan eller annan användning av gårdsgatan
  • på andra ställen på en cykelgatas körbana än på en markerad parkeringsplats, om detta inte medför oskälig olägenhet

Ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger inte nödvändigtvis rätt att parkera i områden som övervakas av privata parkeringsövervakningsföretag. Det lönar sig alltid att kontrollera detta på förhand hos företaget eller den som äger området. Privata parkeringsområden kan finnas vid till exempel flygplatser och köpcentrum. Övervakningen sköts av parkeringsövervakaren och polisen. Traficom utför inte parkeringsövervakning.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus etupuoli
Bild: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (framsida)
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus kääntöpuoli
Bild: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (baksida)

Ytterligare information:

Traficoms kundtjänst 029 534 5113
vardagar 8–16.15