Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Se videon och ta del av vad Farleds- och sjökortsreformen N2000 innebär!

Vi har publicerat en video om Farleds- och sjökortsreformen N2000. På videon berättar vi kortfattat vad reformen innebär, vad som förändras och vilken nytta reformen har.

(https://www.youtube.com/watch?v=dZv05GYYSSY)

På våra webbsidor finns också en koncis PowerPoint-presentation med grundfakta om N2000-reformen. Med hjälp av presentationen och videom kan du bekanta dig med ämnet och berätta om reformen. Du hittar videon och presentationen via denna nyhet och på webbsidan Vad innebär reformen?

Ytterligare information:

Jarmo Mäkinen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6746, jarmo.makinen(at)traficom.fi