Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vad innebär reformen?

I sjökorten och i farlederna tas det i bruk en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000. Reformen gör det lättare för sjöfararna att i praktiken beakta ändringen i djupuppgifterna som orsakas av i främsta hand landhöjningen.

I sjökorten och i farlederna övergår man till att använda en referensnivå för djupuppgifter som är bunden till det nationella höjdsystemet N2000. Övergången till den nya referensnivån för djupuppgifter kommer att påverka hur djup- och farledsuppgifter anges i sjökorten. Ändringen som kommer att synas i sjökortens farleds- och djupuppgifter beror på skillnaden mellan referensnivåerna som används för närvarande och nollpunkten i systemet N2000.

Reformen N2000 är en del av Östersjöstaternas gemensamma projekt BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum). Avsikten med projektet är att förenhetliga tolkningen av sjökortsinformationen och det aktuella vattendjupet. Hädanefter får man fram det tillgängliga vattendjupet genom att kombinera djupuppgiften i sjökortet med uppgiften om det aktuella vattenståndet  - utan andra källuppgifter och räkneoperationer som används i det nuvarande systemet.

(https://www.youtube.com/watch?v=dZv05GYYSSY)

Farleds- och sjökortsreformen N2000 – presentation