Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjökortsreformen inleds i slutet av året

Sjökorten förnyas under de närmaste åren ett område i gången, då den farleds- och sjökortsreform som inleds vid Bottenviken i slutet av året för med sig nya och noggrannare sjökort. På de nya sjökorten tas en ny referensnivå i bruk.

Farleds- och sjökortsreformen N2000 grundar sig på höjdsystemet N2000, av vilket reformen också fått sitt namn. I reformen går man igenom alla farleds- och djupuppgifter och den inleds i slutet av året från Bottenviken och går stegvis framåt mot söder under de följande åren.

”Den uppdaterade och harmoniserade djup- och vattenståndsinformationen som reformen medför skapar en grund för framtida navigationsmetoder och garanterar en trygg sjöfart och ett effektivt utnyttjande av vattenfarlederna. Vi genomför reformen i nära samarbete med bland annat Trafikledsverket och Meteorologiska institutet”, berättar överdirektör Jarkko Saarimäki.

”Det är bra för båtföraren att inse att vattenmängden inte förändras i och med reformen, utan det finns lika mycket vatten som tidigare. Endast värdena på sjökorten förändras, eftersom referensnivån, det vill säga jämförelsenivån för vattendjupet, byts ut. Med ett nytt sjökort bör man alltså följa N2000-uppgifterna om vattenståndet, medan man tillsammans med den nuvarande kartan använder uppgifter om vattenståndet som baserar sig på medelvattensystemet”, betonar Jarmo Mäkinen.

Rätt uppgifter om vattenståndet med rätt sjökort

Meteorologiska institutet inleder publiceringen av uppgifter om N2000-vattenståndet hösten 2020. Den som rör sig med båt på havsområdena bör fästa uppmärksamhet vid detta, så att man i fortsättningen använder rätt uppgifter om vattenståndet med rätt sjökort. På sjökorten för insjöarna förblir uppgifterna om djup oförändrade, de sjöspecifika referensnivåerna uppdateras i N2000-systemet.

”Reformen genomförs samtidigt i hela Östersjöområdet, till exempel i Sverige och i Estland har de första nya sjökorten redan publicerats. I framtiden kommer alla sjökort över Östersjön att följa samma referensnivå”, berättar Mäkinen. I Östersjöområdet använder man den internationella benämningen BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000) om den nya referensnivån.

Följande sjökort som publiceras över Bottenviken i slutet av 2020 är redan N2000-sjökort enligt den nya referensnivån.

Ytterligare information:

Läs mer om farleds- och sjökortsreformen: www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/farleds-och-sjokortsreformen-n-2000

Läs också: Sjökortet måste vara med på längre båtturer

Jarmo Mäkinen, tfn 029 534 6746, jarmo.makinen(at)traficom.fi