Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skrotningspremien enormt populär – stödpengarna reserverade i sin helhet på rekordtid

Målet för skrotningspremien är att minska utsläppen från trafiken och förnya Finlands fordonsbestånd. Understödet har varit så populärt att de åtta miljoner euro som i statsförvaltningens budget anvisats för understödet redan har reserverats i sin helhet inom loppet av fem månader. Största delen av ansökningarna gäller anskaffning av elcyklar.

”Vi är positivt överraskade över hur populär skrotningspremien har varit. Det har synts i antalet ansökningar att man denna gång har haft flera valmöjligheter, dvs. att skrotningspremien har kunnat användas för att anskaffa en ny utsläppssnål bil, en elcykel eller kollektivtrafiktjänster. Det är uppenbart att de nya alternativen har varit omtyckta”, berättar Transport- och kommunikationsverket Traficoms överdirektör Kati Heikkinen.

Beroende på den anskaffade bilens drivkraft har man kunnat beviljas 1 000–2 000 euro i skrotningspremie. För anskaffning av en kollektivtrafikbiljett eller en elassisterad cykel har man kunnat få högst 1 000 euro.

Särskilt intresse för elcyklar

Det har kommit in över 6 000 ansökningar om skrotningspremie. Av budgetsumman för skrotningspremien har cirka 54 procent reserverats för anskaffning av elcyklar, 44 procent för anskaffning av bilar och 2 procent för kollektivtrafiktjänster.

Största delen av ansökningarna (över 4 000 stycken) gäller elcyklar. Av ansökningarna gäller nästan 2 000 stycken bilar och cirka 180 stycken kollektivtrafik.

Traficom publicerar senare en mer detaljerad analys av skrotningspremiens användningsändamål och effekter.

Pengar har reserverats för alla ansökningar som kommit in senast 28.4.2021

Anslaget som anvisats för skrotningspremien har för närvarande reserverats i sin helhet. Reserveringsläget är dock riktgivande och innehåller alla ansökningar som kommit in till Traficom senast den 28 april 2021. Budgetreserveringarna görs i den ordning ansökningarna kommer in. Om en ansökan inte godkänns står pengarna som reserverats för ansökan återigen till förfogande.

”Ansökningstiden för skrotningspremien löper ut i december, men enligt lagen kan premien endast beviljas så länge anslag som reserverats för premien står till förfogande. För närvarande har pengarna reserverats i sin helhet. Det finns ännu ett stort antal ansökningar som ska handläggas, och reserveringsläget kan ändras i takt med att handläggningen framskrider. Detta innebär att understöd som reserverats kan bli tillgängligt igen”, säger Heikkinen.

Det uppdaterade reserveringsläget kan kontrolleras på webbplatsen Traficom.fi/sv/Skrotningspremie (Extern länk). Handläggningen av ansökningarna har för tillfället anhopat sig. ”För närvarande handlägger vi ansökningar som har kommit in i januari. Vi gör allt vi kan för att alla premier ska kunna betalas ut så snart som möjligt”, säger Heikkinen.

Det har varit möjligt sedan december 2020 att hos Transport- och kommunikationsverket Traficom ansöka om skrotningspremie, om sökanden har skrotat en bil som tagits i bruk före den 31 december 2010 och istället skaffat en ny bil, en ny elassisterad cykel eller kollektivtrafiktjänster. Inom ramen för den föregående skrotningspremiekampanjen år 2018 användes cirka 90 procent av anslaget som hade reserverats för skrotningspremien.

Ytterligare information

Kundservice 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15) och 029 534 5125 (vardagar kl. 8–18)