Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Smidig och enkel ärendehantering - elektroniska trafiktillståndstjänster hittar du på Traficoms e-tjänster

Den elektroniska tjänsten Transportärenden i tjänsten Mina ärenden innehåller företagets tillståndsuppgifter och registeranteckningar samt ansöknings- och anmälningsärenden om bedrivande vägtrafik.

Transportärenden i tjänsten Mina ärenden omfattar följande e-tjänster för transportföretag:

 • Ansök om persontrafiktillstånd        
 • Ansök om godstrafiktillstånd            
 • Ansök om taxitrafiktillstånd              
 • Ansök om taxi-, gods- eller persontrafiktillståndshandlingar med uppdaterade uppgifter
 • Ansök om förnyande av taxi-, gods- eller persontrafiktillstånd      
 • Ansök om taxi-, gods- eller persontrafiktillståndståndshandling för att ersätta ett tillstånd som tappats bort eller förstörts                  
 • Ansök om återkallande av taxi-, gods- eller persontrafiktillstånd  
 • Ansök om ändring av säkerhet som innehavare av gods- eller persontrafiktillstånd under tillståndsperioden        
 • Ansök om inrikes godstrafiktillstånd för nytt fordon                        
 • Ansök om avlägsnande av anteckning i registret om utövande av taxi- eller godstrafik  
 • Ansök om förartillstånd som innehavare av godstrafiktillstånd 
 • Ansök om extra kopior av ditt gods- eller persontrafiktillstånd     
 • Ansök om ändring av trafikansvarig som innehavare av taxi-, gods- eller persontrafiktillstånd
 • Anmäl dig till godstrafik                     
 • Anmäl dig till taxitrafik 

Företag loggar in på tjänsten med Suomi.fi- (Extern länk)fullmakter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller. Kontrollera i Suomi.fi vilka som kan utföra ärenden för ditt företags räkning. Gör nödvändiga uppdateringar i Suomi.fi-fullmakter eller ge nya fullmakter. (Extern länk)