Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficom utreder igen medborgarnas nöjdhet med transportsystemet och resekedjorna

Undersökningen om medborgarnas nöjdhet med transportsystemet och resekedjorna mäter medborgarnas tillfredsställelse med trafikförhållandena och servicenivån för mobilitetstjänster. Undersökningen genomförs vartannat år och i år pågår den i augusti och september.

I undersökningen samlar man in finländarnas uppfattningar om förhållandena för mobilitet samt trafik och transport i vardagen i ens eget bostadsområde när man rör sig till fots, med cykel, kollektivtrafik, taxi och personbil. Undersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy till Transport- och kommunikationsverket Traficom i augusti-september 2021. 

"Vänligen besvara om du får en inbjudan!", uppmanar specialsakkunnig Hanna Strömmer som svarar för undersökningen vid Traficom. ”Undersökningens resultat används vid planeringen av det riksomfattande och regionala transportsystemet och vid uppföljningen av trafiken. Med hjälp av undersökningen kan vi ta upp de problem som medborgarna upplevt både på regional och på riksomfattande nivå”, säger Strömmer.

Frågorna till svarspersonerna gäller till exempel nöjdhet med gångförbindelserna, rutternas kontinuitet eller säkerhet när man åker bil. I undersökningen utreds också nöjdhet med mobilitetsförhållandena i allmänhet, såsom möjlighet att välja färdsätt, interoperabilitet med olika färdsätt, hur enkel och smidig resan är samt bedömningar av smidig mobilitet för långa resor.

Undersökningen baserar sig på ett urval ur befolkningsdatasystemet och svarspersonerna har valts slumpmässigt. De som fått inbjudan kan svara på internet. En del av dem som fått inbjudan kommer att ringas upp.

Resultaten publiceras vid slutet av 2021. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2011.

Ytterligare information

Medborgarnas nöjdhet med transportsystemet (på finska)

Hanna Strömmer, specialsakkunnig, hanna.strommer(at)traficom.fi, tfn 029 534 7053