Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -tutkimus mittaa kansalaisten tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin ja liikkumisen palvelutasoon. Kyselytutkimus toteutetaan joka toinen vuosi ja sitä on tehty vuodesta 2011 alkaen.

Vuoden 2019 tulokset