Undantag för att underlätta vardagen för yrkesförare som behöver förnya tillstånd och behörigheter

På grund av coronaviruset kan det uppstå problem i tillgången till utbildning, prov och icke-brådskande tider inom hälso- och sjukvården för yrkesförare. För att underlätta vardagen i detta undantagstillstånd har Traficom och polisen in-fört undantagsförfaranden för förnyelse av körtillstånd för taxiförare och trafik-lärartillstånd samt för giltigheten av ADR-körtillstånd som krävs för transport av farliga ämnen, säkerhetsrådgivarintyg (TNA) och behörighet till trafikreglering vid specialtransporter (EKL).

Förnya körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd 

I vissa fall behövs ett läkarutlåtande om körhälsa för att förnya körtillståndet för taxiförare och trafiklärartillståndet. Coronavirussituationen kan göra det svårare att boka ett läkarbesök, och därför har Traficom och polisen infört ett undantagsförfarande för att förnya körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd.

Undantagsförfarandet gäller inte personer som ansöker om sitt första körtillstånd för taxiförare eller trafiklärartillstånd och som ännu inte utövar yrket i fråga.

Om du redan har ett läkarutlåtande kan du förnya ditt tillstånd som vanligt och även ansöka om ditt första tillstånd.

Du behöver inte ett läkarutlåtande i följande fall:

 • När du förnyar körtillståndet för taxiförare ska du påvisa att kraven på körhälsa uppfylls först när du är 45 år eller när du fyller 45 år under giltighetstiden för det körtillstånd som förnyas.
 • När du förnyar trafiklärartillståndet behöver du inte ett läkarutlåtande om du har ett körkort för lastbil och/eller buss.

Du behöver inte nödvändigtvis bifoga ett nytt utlåtande till ansökan om du har gjort något av följande:

 • under de senaste fem åren lämnat in ett läkarutlåtande till polisen som grundar sig på ålder och som krävs av innehavare av körrätt för lastbil och/eller buss
 • höjt körrätt till körkort för lastbil och/eller buss (inkl. höjning som gjorts på basis av försvarsmaktens examensbevis)
 • förnyat körkort för lastbil och/eller buss
 • lämnat in ett läkarutlåtande i samband med ansökan om körtillstånd för taxiförare eller trafiklärartillstånd. Obs! Läkarutlåtandet som lämnats in vid ansökan om nuvarande tillstånd duger dock inte, även om det skulle ha gått mindre än 5 år sedan det lämnades in.

Personer som ansöker om att förnya tillstånd för taxiförare (13.3-31.5.2020)

Om giltighetstiden för ditt körtillstånd för taxiförare har upphört eller kommer att upphöra under undantagstillståndet som beror på coronaviruset, dvs. 13.3-31.5.2020, och du inte kan lämna in ett läkarutlåtande som krävs som bilaga till ansökan på grund av undantagstillståndet, kan ansökan undantagsvis anhängiggöras utan läkarutlåtande. Läkarutlåtandet ska dock lämnas in till polisen inom 6 månader från det att tillståndet förnyats. Du får en påminnelse per brev om att lämna in läkarutlåtandet cirka 4 månader före det sista inlämningsdatumet. 

Personer som ansöker om att förnya trafiklärartillstånd (13.3-31.5.2020)

Om giltighetstiden för ditt trafiklärartillstånd har upphört eller kommer att upphöra under undantagstillståndet som beror på coronaviruset, dvs. 13.3-31.5.2020, och du inte kan lämna in ett läkarutlåtande som krävs som bilaga till ansökan på grund av undantagstillståndet, kan ansökan undantagsvis anhängiggöras utan läkarutlåtande. Läkarutlåtandet ska dock lämnas in till polisen inom 6 månader från det att tillståndet förnyats. Du får en påminnelse per brev om att lämna in läkarutlåtandet cirka 4 månader före det sista inlämningsdatumet.    

Hör du till en riskgrupp?  – omboka din tid eller anlita ett ombud

Eftersom ansökan om att förnya tillstånd ska lämnas in vid Ajovarmas serviceställe rekommenderar vi att du endast uträttar ditt ärende om det är nödvändigt. Boka tid på förhand.

Boka om besöket till en senare tidpunkt eller anlita ett ombud om du hör till en riskgrupp.

Om du har frågor – kontakta Ajovarma!

Om du har frågor om att förnya ditt körtillstånd för taxiförare eller trafiklärartillstånd, kontakta Traficoms serviceproducent Ajovarma (Extern länk) på 075 323 9999 eller tiedustelut(at)ajovarma.fi.            

Giltighetstid för ADR-körtillstånd och TNA-intyg

Transport av farliga ämnen kräver att föraren har ett giltigt ADR-körtillstånd. För närvarande kan man fortfarande avlägga körtillståndsprov vid Ajovarmas verksamhetsställen.

 • ADR-körtillstånd som beviljats i Finland och som upphör att gälla 1.3.2020 – 1.11.2020 gäller undantagsvis  till 30.11.2020. Dessa ADR-körtillstånd ska dock förnyas vid Ajovarmas serviceställe senast 1.12.2020. Körtillstånd förnyas endast om man har avlagt en ADR-kompletteringskurs och har blivit godkänd i körtillståndsprovet. 
 • Undantaget gäller tills vidare endast i Finland, men man behandlar som bäst möjligheten att eventuellt utvidga det till internationell trafik.

Motsvarande undantag som för ADR-körtillstånd tas också i bruk för säkerhetsrådgivarintyg (TNA-intyg).

 • Säkerhetsrådgivarintyg som beviljats i Finland och som upphör att gälla 1.3.2020 – 1.11.2020 gäller undantagsvis  till 30.11.2020. Intyget förnyas genom att avlägga examen för säkerhetsrådgivare senast 1.12.2020.
 • På motsvarande sätt som för ADR-körtillstånd gäller undantaget för TNA-intygens giltighet tills vidare endast nationellt.

Giltighetstiden för behörighet till trafikreglering vid specialtransporter (EKL)

 • EKL-behörigheter som beviljats i Finland och som upphör att gälla 13.3.2020-31.5.2020 gäller undantagsvis för inrikes vägtransporter i 4 månader från den dag då behörigheten upphört att gälla.
 • EKL-behörigheter som upphör att gälla 13.3.2020-31.5.2020 kan förnyas inom 4 månader från den dag då behörigheten upphört att gälla på samma sätt som gällande EKL-behörigheter.

Ytterligare information:

ADR-, TNA- och EKL-behörigheter:

Marko Rajamäki, marko.rajamaki(a)traficom.fi, tfn 0295345465 och

Tea Murtoniemi, tea.murtoniemi(a)traficom.fi, tfn 0295345463