Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En utredning som Transport- och kommunikationsverket Traficom låtit göra om olika sätt att titta på tv avslöjar att allt fler finländare har ökat sin användning av tv-strömningstjänster. Ändringen beror delvis på det allt större utbudet av strömningstjänster, men även i hemmen blir smarta tv-apparater och snabba bredbandsnät allt vanligare. Näten gör det möjligt att överföra utmärkt videobild över hela landet. Utvecklingen tyder på att tittarvanorna bland de yngre åldersgrupperna på längre sikt kommer att inverka på det totala tittandet på linjär tv på befolkningsnivå. Traficom skapar förutsättningar för en alternativ distribution av medieinnehåll genom att främja utvecklingen av kommunikationsnät.

Enligt en utredning som Traficom låtit göra gick användningen av strömningstjänster under 2021 förbi tittandet på traditionell linjär tv bland personer under 45 år.* Ännu förra våren var den totala tittartiden jämnt fördelad, men i oktober stannade andelen för linjär tv på 46 procent, medan tittandet via strömningstjänster, till exempel Yle Arenan eller Netflix, ökade till 54 procent. I denna åldersgrupp har andelen tittande på linjär tv klart minskat sedan 2014, då andelen tittande på webb-tv var 22 procent av det totala tittandet på tv-innehåll.

Tv broadcast
Bild: Tittandets fördelning bland personer under 45 år (% av tittartiden). Broadcast beskriver tittarandelen av linjär tv och broadband tittarandelen av strömningstjänster. Källa: Finnpanel

Bland hela befolkningen är ändringen mindre, vilket beror på att ingen motsvarande utveckling av tittarvanorna har skett bland personer över 45 år som i de yngre åldersgrupperna. Andelen tittande på linjär tv bland personer över 45 år har minskat från 96 procent till 88 procent. På motsvarande sätt hade andelen tittande via strömningstjänster i oktober i fjol ökat från fyra till tolv procent. Det finns dock en tydlig trend i fördelningen av tittandet som visar att tittarvanorna bland de yngre åldersgrupperna på längre sikt kommer att inverka även på det totala tittandet på befolkningsnivå.

Större tjänsteutbud, smarta tv-apparater och täckningen av snabba bredband i Finland möjliggör alternativa sätt att titta på tv

Ett större utbud av tjänster bidrar till den ökade användningen av strömningstjänster, men även i hemmen blir smarta tv-apparater allt vanligare. Även i de äldre åldersgrupperna förväntas tittande via strömningstjänster öka även i det markbundna tv-nätet till följd av övergången till högupplösning eller HD som kommer att genomföras under de närmaste åren. Nästan alla nya tv-apparater som säljs är numera så kallade smarta tv-apparater, som gör det möjligt att med hjälp av en internetuppkoppling även titta på flera olika strömningstjänster. De nya smarta tv-apparaterna har även en HD-mottagare, som är en förutsättning för att titta på tv-sändningar efter övergången till HD. 

Förutom ovanstående faktorer med anknytning till apparater och tjänsteutbud gör även Finlands omfattande och högklassiga kommunikationsnät det möjligt att öka användningen av strömningstjänster. I början av 2021 hade omkring 65 procent av finländarna tillgång till ett fast bredbandsnät med möjlighet till en snabb uppkoppling på minst 100 Mbit/s. Vid samma tidpunkt hade 40 procent av befolkningen tillgång till optiskt fibernät. På motsvarande sätt hade 93 procent av finländarna tillgång till 4G-nät som möjliggör en hastighet på 100 Mbit/s i slutet av september 2021, medan den motsvarande täckningen för 5G-nätet var 78 procent. I mobilnäten kan dessa topphastigheter uppnås under ideala förhållanden, och på vilken hastighet som uppnås vid en specifik tidpunkt inverkar bland annat antalet samtidiga användare och användarens avstånd från basstationen. I städer och tätorter har mobiloperatörerna börjat erbjuda även fasta trådlösa abonnemang med 5G-hastighet. 

Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar

  • övergången till HD-sändningar i tv-nätet genom att fungera som samordnare i ett projekt för övergången till DVB-T2-teknik i det markbundna tv-nätet: sändningstekniken DVB-T2, som använder radiofrekvenser mer effektivt, gör det möjligt att se HD-kanaler även i hushåll som tar emot sändningar via det markbundna tv-nätet (antenn-tv-nätet)
  • en ökad tillgång till bredbandsnät genom att rikta radiofrekvenser till de nya 5G-näten och bevilja stöd för byggande av snabba bredbandsnät i områden där det kommersiella utbudet inte möjliggör sådana under de närmaste åren.

På så sätt skapar vi förutsättningar för en alternativ distribution av medieinnehåll.

Utredning om olika sätt att titta på tv (Extern länk) (pdf, 622,91 KB) (på finska)

*Resultaten framgår av en utredning som Transport- och kommunikationsverket Traficom låtit göra där andelarna av tittandet på tv-innehåll har observerats vid specifika mättidpunkter från december 2014 till oktober 2021. I utredningen har Finnpanel Oy använt sina undersökningsmaterial från TV-mätarundersökningen, TotalTV-undersökningen och Nationella radioundersökningen.

Mer information

Tiina Aaltonen, specialsakkunnig, tfn 0295 390 526, tiina.aaltonen@traficom.fi 

Suvi Juurakko-Lehikoinen, chef för servicehelheten, tfn 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi, twitter: @l_suvi (Extern länk)