Historikregistret (CSR)

Alla passagerar- och fraktfartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet på 500 eller mer ska från och med den 1 juli 2004 ha en fartygshistorik (Continuous Synopsis Record, CSR) enligt vad som avses i SOLAS-konventionen (XI-1/5).

I Finland förs historikregistret av landets registermyndigheter, dvs. statens ämbetsverk på Åland och Transport- och kommunikationsverket Traficom. Av dem får finländska fartyg de dokument som krävs för deras fartygshistoriker. Uppgifterna för dokumenten fås av redaren och det är även redaren som ska meddela ifall något ändras. Registret förs på engelska.

När ett fartyg registreras i Finland ska bl.a. de uppgifter som ska nedtecknas i historikregistret meddelas till Traficom. Ändringar ska anmälas inom 30 dagar på blanketten anmälan om ändring till historikregistret.

CSR-dokumenten ska alltid förvaras ombord i original. Om flaggstaten ändras ska dokumenten lämnas kvar ombord. När ett fartyg avregistreras utfärdar registermyndigheten ett CSR-dokument som visar avregistreringsdatumet. Registret sänder även en kopia av dokumentet till fartygsregistret i den nya flaggstaten. Därför är det viktigt att kontaktuppgifterna till det nya registret sänds till historikregistret.

Ombord på fartyget förs en förteckning över ändringar i historikregistret (Extern länk) (Index of Amendments). 

Fartygets och rederiets IMO-nummer ska anges i CSR-dokument. IMO-nummer ansöker man direkt hos Internationella sjöfartsorganisationen. IMO-nummer kan ansökas här: http://www.imonumbers.lrfairplay.com (Extern länk)