Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hos Traficom kan du ansöka om befrielse från bränsleavgift i situationer där ditt fordons användningsuppgift sker någon annanstans än i sedvanlig vägtrafik. Befrielse från bränsleavgift kan beviljas om ditt fordons användningsuppgift sker någon annanstans än i sedvanlig vägtrafik.

  • Ansökan ska innehålla uppgifter om byggarbetsplatsen, arbetets längd och en utredning om fordonets användningsuppgift.
  • Det fordon som befrias ska vara i den sökandens besittning och fordonet får användas endast inom ett slutet område.
  • Befrielse kan beviljas grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl.
  • Fordonet inom detta användningsområde inte står inte i någon högre grad i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.
  • Fordonet ska vara oregistrerat eller avställt och skyltarna återlämnade.

Använd e-tjänsten om du vill ansöka om befrielse från bränsleavgiften.

Uppdaterad