Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med feltankning avses en situation där du av misstag tankat ditt fordon med brännolja.

Vad ska jag göra om jag av misstag tankat mitt fordon med brännolja?

  • Du får inte köra fordonet efter feltankningen.
  • Du ska omedelbart kontakta Traficom (tfn +358 29 534 5125), Tullen eller polisen för att komma överens om flyttning av fordonet för åtgärd. 
  • Efter att feltankningen har anmälts och efter att du fått tillåtelse att köra får du transportera fordonet rakaste vägen till en avtalad serviceverkstad för åtgärder.

ÅTGÄRDER SOM KRÄVS PÅ FORDONET

Efter en feltankning ska fordonets bränslesystem tömmas och rengöras och filtren bytas. 

Även en liten mängd brännolja kan i laboratorietest visa att det har använts i bränslesystemet.

Uppdaterad