Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2024.

Stöd kan beviljas så länge det anslag som i statsbudgeten reserverats för utbetalning av stödet står till förfogande. Se aktuell anslagssituation längst ner på denna sida.

Handläggningstider:

Eldriven personbil, beslutet skickas till sökanden cirka sex veckor efter första registreringen.

Paket- och lastbilar, villkorligt beslut skickas inom en vecka från det att ansökan lämnades in.
 

Anslagssituation för 2023 (6.11.2023)

Stöd kan beviljas så länge anslag räcker till. Anslagen för 2022 och 2023 har beaktats i reserveringsläget för paket- och lastbilar.

 

Eldrivna personbilar och konverteringsstöd (Ansökningstiden har löpt ut den 31 december 2022)94 %
Lastbil och släpvagn (gas och el)39 %
Paketbilar (el och gas)39 %