Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp från och med den 1 januari 2022

Anskaffnings- och konverteringsstöd kan beviljas för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd och konverteringsstöd för renodlade elbilar och för lastbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 mars 2023. Anskaffningsstöd för paketbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

Stödet kan beviljas om det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet. Se aktuell budget längst ner på denna sida.

Anslagssituation för 2022 (6.7.2022)

Stöd kan beviljas så länge anslag räcker till. År 2022 är anslaget för anskaffnings- och konverteringsstöd sammanlagt 26,5 miljoner euro.

 

Personbilar (el) och konverteringsstöd 74 %
Lastbil och släpvagn (gas och el)13 %
Paketbilar (el och gas)24 %

Anslagssituationen uppdateras på måndagar, onsdagar och fredagar.