Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp från och med den 1 januari 2022

Anskaffnings- och konverteringsstöd kan beviljas för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd och konverteringsstöd för renodlade elbilar och för lastbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 mars 2023. Anskaffningsstöd för paketbilar kan sökas mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

Anslag för 2022

Riksdagen har reserverat sammanlagt 6 miljoner euro för anskaffnings- och konverteringsstöden för 2022. Dessutom finns enligt nuvarande bedömning cirka 5 miljoner euro som inte använts från tidigare anskaffnings- och konverteringsstöd tillgängligt.