Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Den nationella resvaneundersökningen

Genom den nationella resvaneundersökningen samlas in grundläggande information om finländarnas resvanor. Undersökningsresultaten ger en allmän bild av finländarnas resvanor och personresornas variation med hänsyn till befolkningsgrupp, tid och region. Informationen är till hjälp vid förbättringen av mobilitetsmöjligheter och trafiksäkerhet samt i försöken att minska miljöolägenheterna från trafiken. Undersökningsresultaten ger information om olika färdsätt och faktorer som påverkar mobiliteten som behövs i trafikplaneringen.

Den nationella resvaneundersökningen har genomförts sedan 1974 med ca sex års mellanrum. De sista informationerna har sammanställts år 2021. Undersökningen fortsätter under hösten 2023.